Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Skrill

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Skrill ແມ່ນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ຂອງປະເທດ UK ຫລື ‘e-wallet’  ທີ່ມີລູກຄ້າຫລາຍກວ່າ 36 ລ້ານ ລູກຄ້າທົ່ວໂລກ.  ຝາກເງິນດ້ວຍ Skrill ແມ່ນວ່ອງໄວແລະປອດໄພ ດ້ວຍການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກແຊຣ໌.

  • ເວລາດຳເນີນການ: ທັນທີ,  24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, EUR, USD ແລະ JPY.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ຄ່າທຳນຽມ  3% ສຳລັບການຝາກເງິນດ້ວຍ Skrill .