Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ POLi-Pay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

POLi-Pay ເປັນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ ທີ່ອະນຸຍາດລູກຄ້າ ເຮັດການທຸລະກຳດ້ານການເງິນອອນໄລນ໌ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຄ້າຍຄືກັບບັດເຄຣດິດ,ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ. POLi  ແມ່ນສຳລັບລູກຄ້າຊາວອົດສະຕຣາລີເທົ່ານັ້ນ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: ທັນທີ,  24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ POLi-Pay, ໂປດຮັບຮູ້ວ່າ ຖ້າທ່ານຄລິກ ‘Return to Merchant’ ຫລັງຈາກຝາກເງິນແລ້ວ, ເງິນຝາກຈະສົ່ງທັນທີ. ແຕ່, ຖ້າທ່ານອອກຈາກໜ້າຕ່າງຫລັງຈາກຝາກເງິນແລ້ວ ເງິນຝາກຈະຊັກຊ້າ  10  ນາທີ.