Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Paypal

ໄດ້ໂພສ໌: 10 September 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

  ການໂອນເງິນຜ່ານ PayPal  ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໃນສາກົນວ່າເປັນວິທີປອດໄພ ແລະງ່າຍດາຍສຳລັບການໂອນເງິນທຶນໃນທົ່ວໂລກ. ໃຫ້ການຊຳລະເງິນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ ຜ່ານບັດ ແລະບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານແຜງໜ້າປັດຄວບຄຸມຂອງ Paypal,  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ລະບົບການຊຳລະທີ່ສະດວກສະບາຍນີ້ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆອອນໄລນ໌.

ລຸ່ມນີ້ຄືບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເປີດບັນຊີ Paypal ຂອງທ່ານ: ຂັ້ນຕອນການເປີດບັນຊີແມ່ນວ່ອງໄວ ແລະຈະໃຊ້ເວລາພຽງຫ້ານາທີເທົ່ານັ້ນ.

1.    ໃຊ້ອິນເຕີເນັດບຣາວເຊີຂອງທ່ານ ໄປທີ່ https://www.paypal.com

2.    ຄລິກ ປຸ່ມ  Sign Up ທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ PayPal 

3.    ເລືອກ ຕົວເລືອກບັນຊີ  Personal PayPal 

4.    ເພື່ອສຳເລັດການລົງທະບຽນ Personal account ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກ ປະເທດທີ່ທ່ານຢູ່ອາໄສ, ປ້ອນທີ່ຢູ່ອີເມລ໌ເຂົ້າ ແລະສ້າງລະຫັດຜ່ານ. ຕໍ່ມາຈະສະແດງລະຫັດຄວາມປອດໄພ ແລະຄວນປ້ອນມັນລົງໃນ ຊ່ອງ “ລະຫັດ”. ຄລິກ  Sign Up Now ເມື່ອທ່ານໄດ້ປ້ອນລາຍລະອຽດຂອງທ່ານຄົບຖ້ວນແລ້ວ

PayPal Signup For Pepperstone Step 1

5.     ເນື່ອງຈາກ PayPal ແມ່ນລະບົບການຊຳລະທີ່ປອດໄພ, ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບອກລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໃບບິນຮັບເງິນ ເຊັ່ນ ຊື່,ນາມສະກຸນ ແລະທີ່ຢູ່ຂອງ່ທ່ານ. ຕໍ່ມາຈະສະແດງລະຫັດຄວາມປອດໄພ ແລະຄວນປ້ອນມັນລົງໃນ ຊ່ອງ “code”. ຄລິກ Agree ແລະ Create Account ເມື່ອທ່ານໄດ້ຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

PayPal Signup For Pepperstone Step 2

6.    ບາດກ້າວຕໍ່ໄປແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງ ບັດ ຫລື ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານກັບ ບັນຊີ PayPal . ປ້ອນລາຍລະອຽດ ບັດ  Debit  ຫລື Credit  ຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ກຳນົດ ຫລື ຄລິກ ຕົວເລືອກ Link a bank account  ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ການຊຳລະຜ່ານບັນຊີທະນາຄານທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນ. 
PayPal Signup For Pepperstone Step 3

PayPal Signup For Pepperstone Step 4
7.    ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຊື່ອມໂຍງບັດ ຫລື ບັນຊີທະນາຄານແລ້ວ, ທ່ານໄດ້ສຳເລັດຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດ ເພື່ອຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຊື້ຂາຍ Pepperstone ຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານ PayPal. ເວລານີ້ ທ່ານສາມາດ ລົງຊື່ເຂົ້າ  Pepperstone Secure Client Area  ແລະເລືອກ ຕົວເລືອກ  PayPal funding. 

8.    ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລືອກ   PayPal ເປັນ ຕົວເລືອກການຝາກເງິນຂອງທ່ານແລ້ວ,ເລືອກບັນຊີການຊື້ຂາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການຝາກເງິນເຂົ້າ, ປ້ອນຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຝາກເຂົ້າ ແລະຄລິກ   Fund Now. 

9.    ກວດຄືນ Confirm Payment ຂອງທ່ານ ແລະ ຄລິກ  Fund Now

10.    ຈາກນັ້ນທ່ານຈະຖືກນຳໄປຍັງ ໜ້າ ການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຜ່ານ Paypal . ເມື່ອທ່ານຄລິກ Pay Now, ບັດເຄຣດິດ ຫລື ເດບິດຂອງທ່ານຈະຖືກໃຊ້ດຳເນີນການຊຳລະໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເຊື່ອມໂຍງ ບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານກັບ Paypal ແລ້ວ, ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເງິນທຶນທີ່ທ່ານໄດ້ຝາກເຂົ້າ ບັນຊີPaypal ກ່ອນໜ້ານີ້ເພື່ອດຳເນີນການກັບ ການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານ.

PayPal Signup For Pepperstone Step 5

11.    ເງິນຝາກໃນ Paypal ຂອງທ່ານຈະຖືກໂອນໄປຍັງບັນຊີເທຣດຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍທັນທີຜ່ານແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ຫລື cTrader ຂອງທ່ານ.