Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Fasapay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Fasapay ເປັນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາເພື່ອການຝາກເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວແລະປອດໄພ. ການຊຳລະເງິນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພສຳລັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນເວລາການສົ່ງ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: ທັນທີ,  24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: USD.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ.