Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ China Union Pay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

China Union Pay (uPOP) ແມ່ນເປັນປະເພດບັດທະນາຄານ ໜຶ່ງທີ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫ່ຍ ແລະ ປັດຈຸບັນມີການອອກບັດໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວຫລາຍກວ່າ 3 ຕື້ບັດ.uPOP ແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໃນການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ ແລະຮອງຮັບຫລາຍສະກຸນເງິນ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: ພາຍໃນ 15 ນາທີ.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD ແລະ HKD.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ການຝາກເງິນຜ່ານ uPOP ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ,ແຕ່ ການຝາກເງິນຕ້ອງປ່ຽນຈາກ RMB ເປັນ  USD.