Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ BPay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Bpay ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະປອດໄພສຳລັບການໂອນເງິນທຶນໄປຍັງຜູ້ຮັບທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ເຊັ່ນ Pepperstone. Bpay ແມ່ນລະບົບການຊຳລະເງິນສຳລັບລູກຄ້າຊາວອົດສະຕຣາລີເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນານແບບອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: 12 -24 ຊົ່ວໂມງ.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ບໍ່ມີ.