Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ ການໂອນທາງທະນາຄານ

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ການໂອນທາງທະນາຄານແມ່ນເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ງ່າຍດາຍໃນການຝາກເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໄປຍັງ ບັນຊີທີ່ເຊື່ອຖືຂອງລູກຄ້າ. ການໂອນທາງທະນາຄານແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກໆສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ. ປົກກະຕິແລ້ວ ການໂອນທາງທະນາຄານພາຍໃນອົດສະຕຣາລີ ຈະໃຊ້ເວລາໜຶ່ງວັນເຮັດວຽກ, ການໂອນລະຫວ່າງປະເທດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເຊິ່ງທຳມະດາແລ້ວປະມານສອງຫາສາມວັນເຮັດວຽກ.

  • ເວລາດຳເນີນການ: 12 -72 ຊົ່ວໂມງ.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD ແລະ HKD.
  • ຄ່າທຳນຽມ: Pepperstone ບໍ່ຄິດຄ່າໃດໆສຳລັບການໂອນທາງທະນາຄານ. ແຕ່ວ່າທະນາຄານຂອງທ່ານອາດຄິດຄ່າທຳນຽມສຳລັບການທຸລະກຳ ແລະທ່ານຄວນສອບຖາມກັບທະນາຄານຂອງທ່ານກ່ອນໃຊ້ບໍລິການ.

ສຳລັບການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ການໂອນທາງທະນາຄານ, ທ່ານຈະຕ້ອງຊອກຫາບັນຊີທະນາຄານທີ່ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານກຳລັງຝາກ. ທ່ານສາມາດປະຕິບັດທີ່ secure client area ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຈາກແຜງນາວີເກຊັນໃນດ້ານຊ້າຍຂອງເພຈ,ເລືອກ Fund Account. ທ່ານຈະມີຕົວເລືອກຂອງການຝາກເງິນ–ເລືອກ Bank Transfer.

ກະລຸນາເລືອກສະກຸນທີ່ຈະຝາກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈາກແຖບສະກຸນເງິນທີ່ສະແດງອອກມາ–ສິ່ງນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດເພື່ອໂອນເງິນທຶນຂອງທ່ານ. ໂປດຊາບວ່າການສົ່ງເງິນທຶນໄປຍັງບັນຊີທຣັດ ຫລື  trust account ທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນແມ່ນສຳຄັນ,ເພາະວ່າອາດຈະບໍ່ມີການຍອມຮັບ ຖ້າສະກຸນເງິນທີ່ຝາກນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.