Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານດ້ວຍ ບັດເຄຣດິດ

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ຝາກເງິນດ້ວຍ ບັດເຄຣດິດໃຫ້ທ່ານສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີໂດຍທັນທີສຳລັບບັດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ,    ສາມາດຝາກໄດ້  24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ຝາກເງິນດ້ວຍ ບັດເຄຣດິດ ສາມາດຖືກດຳເນີນໃນສະກຸນເງິນຫລາຍປະເພດ ແລະ Pepperstone  ຍິນດີໃນການຮັບບັດ ເຊັ່ນ :Visa, MasterCard ແລະ Visa Debit cards.

  • ເວລາດຳເນີນການ: ທັນທີ,  24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  • ສະກຸນເງິນທີ່ຮອງຮັບ: AUD, USD, GBP, EUR, JPY, NZD ແລະ SGD.
  • ປະເພດບັດທີ່ຮອງຮັບ: Visa, Visa Debit ແລະ MasterCard.
  • ຄ່າທຳນຽມ: ທຳມະດາແລ້ວ ຄ່າທຳນຽມການທຸລະກຳ ແມ່ນ 1.8 % ສຳລັບການຝາກເງິນ AUD ແລະ 3% ສຳລັບສະກຸນເງິນປະເພດອື່ນໆ.

ເພື່ອຝາກເງິນດ້ວຍບັດເຄຣດິດ , ກະລຸນາລົງຊື່ເຂົ້າ secure client area ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ຈາກແຜງນາວີເກຊັນໃນດ້ານຊ້າຍຂອງເພຈ,ເລືອກ Fund Account. ທ່ານຈະມີຕົວເລືອກຂອງການຝາກເງິນ–ເລືອກ Credit/Debit Card Funding.

ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍບັດເຄຣດິດມາກ່ອນ, ທ່ານຈຳຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢຶນບັດຈາກ Pepperstone ສາກ່ອນ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້,ທ່ານສາມາດຄລິກປຸ່ມດຳເທິງເພຈ   ‘Add New Credit Card’. ເພື່ອອັບໂຫຼດບັດຂອງທ່ານ,ທ່ານຈະຕ້ອງຕື່ມລາຍລະອຽດຂອງບັດ credit ຫລື debit  ແລະຈາກນັ້ນ,ອັບໂຫລດຮູບສີຂອງບັດໂດຍໃຊ້  file uploader.

ເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຮູບບັດຂອງທ່ານສຳລັບການອະນຸມັດມີສອງເຫດຜົນຄືໜຶ່ງ ທຸກໆບັດທີ່ໃຊ້ໃນການຝາກເງິນຕ້ອງມີຊື່ຂອງທ່ານພິມຢູ່ເທິງບັດ ແລະສອງ ຍ້ອນວ່າ ນະໂຍບາຍ AML ທີ່ເຂັ້ມງວດ. ສຳລັບເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ບັດ debit  ແບບຕື່ມເງິນ ແລະ ບັດຈຳລອງ ອາດຈະບໍ່ຖືກອະນຸມັດ.

ຖ້າທ່ານພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃດໆ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມ ວິທີການແນະນຳ ທີ່ນີ້.

Pepperstone ໃຊ້ການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພ ແລະການໃສ່ລະຫັດ ໃນເວລາຈັດການກັບຂໍ້ມູນບັດ ເຄຣດິດຂອງທ່ານ,  ເບິ່ງທີ່ https:// ຢູ່ໜ້າທີ່ຢູ່ແລະກຸນແຈລັອກສີຂຽວເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານປອດໄພ. ເມື່ອບັດຂອງທ່ານຖືກອະນຸມັດແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເກັບໄວ້ພຽງລາຍລະອຽດບາງຢ່າງໃນບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນເພື່ອໃຊ້ສຳລັບການຢືນຢັນ.