Live Support Centre

ຊ່ວຍເຫຼືອ

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Paypal

ໄດ້ໂພສ໌: 10 September 2015 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

  ການໂອນເງິນຜ່ານ PayPal  ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນໃນສາກົນວ່າເປັນວິທີປອດໄພ ແລະງ່າຍດາຍສຳລັບການໂອນເງິນທຶນໃນທົ່ວໂລກ. ໃຫ້ການຊຳລະເງິນທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ ຜ່ານບັດ ແລະບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໂດຍຜ່ານແຜງໜ້າປັດຄວບຄຸມຂອງ Paypal,  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ລະບົບການຊຳລະທີ່ສະດວກສະບາຍນີ້ໄດ້ຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆອອນໄລນ໌. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Fasapay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Fasapay ເປັນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາມາເພື່ອການຝາກເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວແລະປອດໄພ. ການຊຳລະເງິນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ເຂົ້າລະຫັດເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມປອດໄພສຳລັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນເວລາການສົ່ງ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ ນາຍໜ້າຜູ້ອື່ນ

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ຖ້າທ່ານຢາກຍ້າຍເງິນທຶນຈາກ ໂບຣກເກີ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄປຍັງ Pepperstone, ພວກເຮົາຍິນດີຮັບ ການໂອນເງິນເຂົ້າຈາກ ເກືອບທຸກໆໂບຣກເກີ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດູແລ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Skrill

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Skrill ແມ່ນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ຂອງປະເທດ UK ຫລື ‘e-wallet’  ທີ່ມີລູກຄ້າຫລາຍກວ່າ 36 ລ້ານ ລູກຄ້າທົ່ວໂລກ.  ຝາກເງິນດ້ວຍ Skrill ແມ່ນວ່ອງໄວແລະປອດໄພ ດ້ວຍການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າລະຫັດເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກແຊຣ໌. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ POLi-Pay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

POLi-Pay ເປັນລະບົບຊຳລະເງິນອອນໄລນ໌ ທີ່ອະນຸຍາດລູກຄ້າ ເຮັດການທຸລະກຳດ້ານການເງິນອອນໄລນ໌ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຄ້າຍຄືກັບບັດເຄຣດິດ,ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັດເຄຣດິດ. POLi  ແມ່ນສຳລັບລູກຄ້າຊາວອົດສະຕຣາລີເທົ່ານັ້ນ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ BPay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Bpay ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະປອດໄພສຳລັບການໂອນເງິນທຶນໄປຍັງຜູ້ຮັບທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ເຊັ່ນ Pepperstone. Bpay ແມ່ນລະບົບການຊຳລະເງິນສຳລັບລູກຄ້າຊາວອົດສະຕຣາລີເຊິ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານບັນຊີທະນານແບບອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ China Union Pay

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

China Union Pay (uPOP) ແມ່ນເປັນປະເພດບັດທະນາຄານ ໜຶ່ງທີ່ຮ່ວມມືກັບທະນາຄານເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫ່ຍ ແລະ ປັດຈຸບັນມີການອອກບັດໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວຫລາຍກວ່າ 3 ຕື້ບັດ.uPOP ແມ່ນວິທີໜຶ່ງທີ່ວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍໃນການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ ແລະຮອງຮັບຫລາຍສະກຸນເງິນ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ Neteller

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

Neteller ເປັນລະບົບຊຳລະເງິນ  e-money ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໃຊ້ໃນການຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີPepperstoneຂອງທ່ານ, Neteller ວ່ອງໄວ, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ລູກຄ້າ ຈາກຫລາຍກວ່າ 180 ປະເທດ  ໃຊ້Neteller ແລະມັນມີການບໍລິການໂອນເງິນໃນສະກຸນເງິນສຳຄັນຕ່າງໆ. ... ອ່ານຕໍ່...

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີ Pepperstone ຂອງທ່ານຜ່ານ ການໂອນທາງທະນາຄານ

ໄດ້ໂພສ໌: 27 August 2014 , ໂດຍ: Pepperstone Support , ໝວດ: ການຝາກເງິນແລະຖອນເງິນ

ການໂອນທາງທະນາຄານແມ່ນເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ງ່າຍດາຍໃນການຝາກເງິນຈາກບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໄປຍັງ ບັນຊີທີ່ເຊື່ອຖືຂອງລູກຄ້າ. ການໂອນທາງທະນາຄານແມ່ນມີຢູ່ໃນທຸກໆສະກຸນເງິນຂອງບັນຊີ. ປົກກະຕິແລ້ວ ການໂອນທາງທະນາຄານພາຍໃນອົດສະຕຣາລີ ຈະໃຊ້ເວລາໜຶ່ງວັນເຮັດວຽກ, ການໂອນລະຫວ່າງປະເທດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເຊິ່ງທຳມະດາແລ້ວປະມານສອງຫາສາມວັນເຮັດວຽກ. ... ອ່ານຕໍ່...

ກຳລັງໂຫຼດ