Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

Autochartist Web App

ແອັບເວັບຂອງ Autochartist ສາມາດເຂົ້າເຖິງຈາກທຸກໆເວັບບຣາວເຊີໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ, ໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າເຖິງ ການວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກອັດຕະໂນມັດຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະວ່ອງໄວ.

ແມ່ນຫຍັງຄື Autochartist?

Autochartist ເປັນເຄື່ອງມືການຈົດຈື່ຮູບແບບທີ່ມີພະລັງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບນັກຊື້ຂາຍນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການລະບຸໂອກາດການຊື້ຂາຍ 100 ໂອກາດອີງຕາມ ລະດັບແນວຮັບ ແລະ ລະດັບແນວຕ້ານ. ເທັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມຕິດຕາມຕະຫຼາດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະໃຫ້ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດທຸກເວລາເມື່ອໂອກາດໃໝ່ຖືກລະບຸອອກມາ.

 

 

ເລີ່ມຕົ້ນດ່ວນຂອງແອັບ Autochartist

ທ່ອງເບິ່ງເວັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງ Autochartist ແບບໄວໆ ຫລື ເຂົ້າຫາ ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ:

 

 

ຄຸນສົມບັດຫຼັກໆ:

 
  • ສິ່ງທີ່ມັກພິເສດຂອງພວກເຮົາ

    ເລືອກຈຳນວນໂອກາດການຊື້ຂາຍທ່ານຕ້ອງການເຫັນພ້ອມກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນຄວາມສຳເລັດທີ່ສູງສຸດ. ໂອກາດການຊື້ຂາຍຂອງ Autochartist ໄດ້ຖືກປະເມີນຕໍ່ກັບ ຜົນກຳໄລແລະຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງກ່ຽວກັບປະເພດຮູບແບບ, ຕາສານ ແລະເວລາຂອງມື້ທີ່ຖືກລະບຸ.

  • ສະຖິຕິຜົນກຳໄລແລະຂາດທຶນ

    ທົບທວນສະຖິຕິຜົນກຳໄລແລະຂາດທຶນຂອງຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າການຕັ້ງການຊື້ຂາຍໂຕໃດ ໄດ້ຜົນ ຫລື ບໍ່ໄດ້ໄດ້ຜົນ ໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນຜ່ານມາ. ການວິເຄາະຜົນກຳໄລ ຫລື ຂາດທຶນນີ້ແມ່ນໃຫ້ ສຳລັບ ຮູບແບບແຜນພູມ, ລະດັບ breakout Key ແລະການເຂົ້າໃກ້ ລະດັບ Key.

  • ການວິເຄາະຄວາມຜັນຜວນ

    ຮູ້ຈັກທຳມະຊາດຂອງຕະຫຼາດແລະ ຕາສານທີ່ທ່ານມັກຊື້ຂາຍກວ່າໝູ່. ການວິເຄາະຄວາມຜັນຜວນສະໜອງ ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ເວລາຂອງມື້ທີ່ຕະຫລາດຜັນຜວນທີ່ສຸດ; ວິທີການຕັ້ງລະດັບອອກ ( exit level) ທີ່ເໝາະສົມ ກໍຄື ວິທີການເລືອກ ຕາສານ ທີ່ຕົກລົງພາຍໃນ ພາຣາມີເຕີຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

 

Autochartist ສຳລັບມືຖື

ຕິດຕາມ ໂອກາດການຊື້ຂາຍພ້ອມກັບ ແອັບມືຖື Autochartist ທີ່ໃຊ້ງານງ່າຍ ສຳລັບມືຖືລະບົບ Android ແລະ iOS.

MT4 Plugin
MT4 Plugin

ເຂົ້າໃຊ້ Autochartist

ດາວໂຫລດດຽວນີ້ເພື່ອເລີ່ມຮັບໂອກາດການຊື້ຂາຍຕາມທີ່ພວກມັນເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນບັນຊີ Pepperstone MetaTrader , ເຊິ່ງຈະເປັນບັນຊີເດໂມ* ຫຼື ບັນຊີຈິງກໍ່ໄດ້.

*ເວີຊັນເດໂມແມ່ນຊັກຊ້າ 5 ແທ່ງທຽນ.
ປະສິດທິພາບທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ.