Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

Autochartist MetaTrader 4 Plugin

Plugin ຂອງ Autochartist ສຳລັບ MetaTrader 4 ໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍໜ້າຈໍດຽວທີ່ງ່າຍດາຍ ທີ່ມີຟີດເຈີ ແລະການກຳນົດເອງຂອງ Autochartist ທັງໝົດເຂົ້າໃນແວດລ້ອມການຊື້ຂາຍ MT4 ຂອງທ່ານ.

ແມ່ນຫຍັງຄື Autochartist?

Autochartist ເປັນເຄື່ອງມືການຈົດຈື່ຮູບແບບທີ່ມີພະລັງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບນັກຊື້ຂາຍນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການລະບຸໂອກາດການຊື້ຂາຍ 100 ໂອກາດອີງຕາມ ລະດັບແນວຮັບ ແລະ ລະດັບແນວຕ້ານ. ເທັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມຕິດຕາມຕະຫຼາດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະໃຫ້ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດທຸກເວລາເມື່ອໂອກາດໃໝ່ຖືກລະບຸອອກມາ.

ປລັກອິນ (plugin) ຖືກກັ່ນກອງໂດຍລາຍການຈັບຕາເບິ່ງຕະຫຼາດ MT4 ຂອງທ່ານ ແລະສະແດງໂອກາດການຊື້ຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ເທິງກອບເວລາຫຼາກຫຼາຍ.

 

ໜ້າຈໍດຽວແບບງ່າຍໆພ້ອມກັບ ຟີດເຈີ Autochartist.

 

 

ພາບລວມຂອງ Autochartist MT4 Plugin

ຮັບສິ່ງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດຂອງ Autochartist ໂດຍການຊົມວິດີໂອສັ້ນເລື່ອງນີ້:

 

 

 

ວິທີຕິດຕັ້ງ Autochartist MT4 Plugin

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງແມ່ນວ່ອງໄວ ແລະງ່າຍດາຍ, ຊົມວິດີໂອນີ້ 1 ນາທີ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ.

 

 

ເຂົ້າໃຊ້ Autochartist

ດາວໂຫລດດຽວນີ້ເພື່ອເລີ່ມຮັບໂອກາດການຊື້ຂາຍຕາມທີ່ພວກມັນເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນບັນຊີ Pepperstone MetaTrader , ເຊິ່ງຈະເປັນບັນຊີເດໂມ* ຫຼື ບັນຊີຈິງກໍ່ໄດ້.

*ເວີຊັນເດໂມແມ່ນຊັກຊ້າ 5 ແທ່ງທຽນ.
ປະສິດທິພາບທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ.