Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ວິທີໃຊ້ Autochartist

Autochartist ເປັນເຄື່ອງມືການຈົດຈື່ຮູບແບບທີ່ມີພະລັງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບນັກຊື້ຂາຍນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການລະບຸໂອກາດການຊື້ຂາຍ 100 ໂອກາດອີງຕາມ ລະດັບແນວຮັບ ແລະ ລະດັບແນວຕ້ານ. ເທັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມຕິດຕາມຕະຫຼາດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະໃຫ້ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດທຸກເວລາເມື່ອໂອກາດໃໝ່ຖືກລະບຸອອກມາ.

MT4 Plugin

ມີຫຍັງແດ່?

Pepperstone ໃຫ້ແອັບພລິເຄຊັນ Autochartist ທັງສອງປະເພດທີ່ມີປະສິດທິພາບ:

  • ເວັບແອັບ (Web app), ເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຈາກທຸກໆເວັບບຣາວເຊີ ແລະ
  • MT4 plugin, ມີໜ້າຈໍດຽວແບບງ່າຍໆ ພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດ ຫລື ຟີດເຈີ Autochartist ທີ່ໄດ້ກຳນົດເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບແວດລ້ອມ MT4.

ຜູ້ຖືບັນຊີຈິງສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ແນວຄວາມຄິດການຊື້ຂາຍ Autochartist ໃນມືຖືຂອງພວກເຂົາຜ່ານແອັບເຊິ່ງມີໃຫ້ສຳລັບ iOS ແລະ Android.

ຂ້ອຍຈະຕິດຕັ້ງແນວໃດ?

Autochartist ແມ່ນຕິດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍດ່າຍ, ພຽງເລືອກ ແພລຕຟອມທີ່ທ່ານຕ້ອງການລຸ່ມນີ້ ແລະ ຄລິກປຸ່ມ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ທ່ານຈະຊອກຫາຄູ່ມືແນະນຳທີ່ມີປະໂຫຍດເພື່ອຊ່ວຍທ່ານສຳລັບບັນຫາຕ່າງໆກັບແຕ່ລະແອັບລຸ່ມນີ້, ຫລື ທ່ານສາມາດ ເລີ່ມສົນທະນາສົດ ກັບພວກເຮົາຕອນນີ້.

ວິທີການເປີດໃຊ້ງານ

ລົງຊື່ເຂົ້າ Pepperstone Secure Client area, ເລືອກແຖບ ‘ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ’ ແລະຄລິກ ‘Launch Web App’.

ລົງຊື່ເຂົ້າ Secure Client Area.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີບັນຊີຈິງ Pepperstone, ທ່ານສາມາດສ້າງໄດ້ ທີ່ນີ້.

 

ພາບລວມ

ເບິ່ງວິດີໂອຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງ ເວັບ ແອັພພລິເຄຊັນ:

ວິທີຕິດຕັ້ງ

ລົງຊື່ເຂົ້າ Pepperstone Secure Client area, ເລືອກແຖບ ‘ເຄື່ອງມືການຊື້ຂາຍ’ ແລະຄລິກ ‘ດາວໂຫຼດສຳລັບ MT4’.

ວິດີໂອສັ້ນຕໍໄປນີ້ສະແດງກ່ຽວກັບບາດກ້າວງ່າຍໆທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງ Autochartist MT4 Plugin:

 
 

ນອກນັ້ນ ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ງານ Web App ຈາກ Autochartist MT4 plugin. ວິດີໂອນີ້ສະແດງໃຫ້ທ່ານຮູ້ວິທີ:

 
 

ໝາຍເຫດ: MT4 Plugin ບໍ່ຮອງຮັບໂດຍ MAC, ສະນັ້ນ ໃຊ້ Web Application ຫຼື Mobile Application ແທນ.

 

ພາບລວມ

ເບິ່ງວິດີໂອຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງ Autochartist MT4 Plugin:

ວິທີຕິດຕັ້ງ

MT4 Plugin
MT4 Plugin

ລິ້ງ ນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານບາດກ້າວງ່າຍໆ 4 ບາດກ້າວໃນການເປີດໃຊ້ງານ ແອັພພລິເຄຊັນ Autochartist ໃນ ອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ.

ພາບລວມ

ເບິ່ງວິດີໂອຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງ Autochartist Mobile application:

ແພລຕຟອມໃດຂ້ອຍຄວນຈະໃຊ້?

Autochartist Plugin ພຽງແຕ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ MetaTrader 4. ຖ້າທ່ານໃຊ້ cTrader ນັ້ນ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ Web application ແທນ ຫລື ຮ້ອງຂໍ ບັນຊີ ການຊື້ຂາຍຈິງ MT4 ໃໝ່ຜ່ານ Secure Client Area ຂອງທ່ານ.

 

ປັດຈຸບັນບໍ່ມີບັນຊີການຊື້ຂາຍຈິງກັບ Pepperstone?