Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ວິທີການຝາກເງິນ

Pepperstone ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າເປີດບັນຊີແລະຝາກເງິນທຶນເປັນສະກຸນຖານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ໂດລາອົດສະຕຣາລີ  (AUD), ໂດລາ ສະຫະລັດ (USD), ປອນອັງກິດ (GBP), ຢູໂຣ (EUR), ໂດລາການາດາ (CAD), ເງິນເຢນຍີ່ປຸ່ນ (JPY), ໂດລາ ນີວຊີແລນດ໌ (NZD), ສວິດຟຣານ  (CHF), ໂດລາ ສິງກະໂປ (SGD) ແລະດາໂລ ຮົງກົງ (HKD).

Verified by Visa

ມີການຮັບຮອງຢັ້ງຢືນໂດຍບໍລິສັດ Visa (Verified by Visa)

ຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ບັດ Visa ຜ່ານ Verified by Visa ແລະບໍ່ມີການເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.
 
ຝາກເງິນດຽວນີ້
MasterCard SecureCode

ຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ ບັດ MasterCard Secure Code 

ແລະບໍ່ມີການເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.
 
ຝາກເງິນດຽວນີ້
Credit / Debit Card

ບັດເຄດຣິດ / ບັດເດບບິດ

VISA ແລະ Mastercard. ການຝາກວ່ອງໄວ  ແມ່ນ 24/7
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
PayPal

PayPal

ຝາກເງິນໂດຍໃຊ້ບັນຊີ PayPal  ຂອງທ່ານ
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
POLi

POLi

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານດ່ວນ ໄປຍັງບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານໂດຍກົງ   24/7
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
China Union Pay

China Union Pay

ການຝາກວ່ອງໄວ  ແມ່ນ 24/7
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
Bank Transfer (Domestic & International)

ການໂອນເງິນທາງທະນາຄານ (ພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ)

ການໂອນເງິນທາງທະນາຄານໃນຮູບແບບດັ່ງເດີມ (Traditional bank transfer)
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
BPay

BPay

ການໂອນແບບວ່ອງໄວຈາກທະນາຄານຂອງອົດສະຕຣາລີໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
Skrill (Moneybookers)

Skrill (Moneybookers)

ການຝາກວ່ອງໄວ  ແມ່ນ 24/7
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
Neteller

Neteller

ການຝາກວ່ອງໄວ  ແມ່ນ 24/7
ອ່ານເພີ່ມ
ຝາກເງິນດຽວນີ້
Broker to Broker

ໂອນລະຫວ່າງໂບຣກເກີ ເຖິງ ໂບຣກເກີ້ 

ໂອນເງິນທຶນຈາກໂບຣກເກີ້ຂອງທ່ານ,  ເວລາ 2-3 ມື້
ຝາກເງິນດຽວນີ້

ຄ່າທຳນຽມ

Pepperstone ບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຝາກ ຫລື ຖອນເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກະລຸນາຈຳໄວ້ວ່າການຈ່າຍຊຳລະເງິນໄປຍັງສະຖາບັນການທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດ ( international banking institutions)  ແລະການຊຳລະຈາກ  international banking institutions ນັ້ນລູກຄ້າຈະເປັນຜູ້ເສຍຄ່າທຳນຽມເອງ ເຊິ່ງ Pepperstone ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ. ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຈະຮັບຜິດຊອບໂດຍລູກຄ້າເອງ.

ກະລຸນາຈຳໄວ້ວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບການຊຳລະທີ່ມາຈາກບຸກຄົນທີສາມ, ເງິນທຶນທັງໝົດນັ້ນຕ້ອງມາຈາກ ບັນຊີທະນາຄານທີ່ມີຊື່ອັນດຽວກັນກັບບັນຊີການຊື້ຂາຍຂອງ Pepperstone. ການຊຳລະທີ່ມາຈາກບັນຊີທະນາຄານຮ່ວມກັນ ຫລື Joint bank account ນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຖ້າຊື່ຂອງທ່ານແມ່ນມີໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ. ນີ້ຍັງບັງຄັບໃຊ້ກັບການຝາກເງິນທຶນຜ່ານບັດເຄດຣິດເຊັ່ນກັນ.