Live Support Centre

ຊັບພະຍາກອນຂອງລູກຄ້າ

ວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກສຳລັບ MT4

ຂັບເຂື່ອນໂດຍ Autochartist, ຊອບແວການວິເຄາະດ້ານເຕັກນິກຂອງ Pepperstone ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍອີງຕາມມູນຄວາມຈິງແລະຂໍ້ມູນໂດຍການສະແກນຕະຫຼາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຈົດຈື່ ການຕັ້ງການຊື້ຂາຍ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Autochartist ເປັນເຄື່ອງມືການຈົດຈື່ຮູບແບບທີ່ມີພະລັງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບນັກຊື້ຂາຍນັ້ນງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການລະບຸໂອກາດການຊື້ຂາຍ 100 ໂອກາດອີງຕາມ ລະດັບແນວຮັບ ແລະ ລະດັບແນວຕ້ານ. ເທັກໂນໂລຊີຄວບຄຸມຕິດຕາມຕະຫຼາດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍອັດຕະໂນມັດແລະໃຫ້ການເຕືອນອັດຕະໂນມັດທຸກເວລາເມື່ອໂອກາດໃໝ່ຖືກລະບຸອອກມາ.

ອອກແບບຂຶ້ນມາສຳລັບ ນັກຊື້ຂາຍຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລະບຸໂອກາດຕ່າງໆຢ່າງວ່ອງໄວແລະງ່າຍດ່າຍ, Autochartist ອະນຸຍາດທ່ານກັ່ນກອງ ການຕັ້ງການຊື້ຂາຍຕາມ ຄວາມອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກມັນ (ທີ່ໄດ້ປະເມີນຕໍ່ກັບຜົນໄດ້ແລະຜົນເສຍທີ່ຜ່ານມາ). ນັກຊື້ຂາຍສາມາດຕັ້ງ ຄວາມອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຕ່ຳສຸດລະຫວ່າງ 60 - 80% ແລະພຽງແຕ່ຮັບ ສັນຍານ ທີ່ສະແດງວ່າມີ ຄວາມອາດຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດພາຍໃນຂອບເຂດນັ້ນ.

 

ຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານເຕັກນິກ

ຮັບຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດເມື່ອປາກົດ ຮູບແບບແຜນພູມ ແລະ ສຳເລັດ ຮູບແບບແຜນພູມເຊັ່ນວ່າ ຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ຮູບແບບລິ່ມ (Wedges), ເທິງສຸດ ແລະ ລຸ່ມສຸດຖືກລະບຸ.

 

ການວິເຄາະຄວາມຜັນຜວນ

ໃຊ້ ການວິເຄາະຄວາມຜັນຜວນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັ້ງ ລະດັບ take profit ແລະ stop loss ອີງຕາມຄວາມຜັນຜວນຕະຫຼາດທີ່ຄາດການໄວ້ ແລະ ຊອກພົບ ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ ເວລາຂອງມື້ ເຊິ່ງຕະຫລາດມີຄວາມຜັນຜວນທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີເລືອກ ຕາສານ ເຊິ່ງຕົກລົງພາຍໃນ ພາຣາມິເຕີຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

 

ແອັບ Autochartist ມີໃຫ້ທ່ານ

ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີປະສິດທິພາບທັງສອງອັນນີ້, ມີແຕ່ຕິດຕັ້ງອັນດຽວແບບງ່າຍໆເທົ່ານັ້ນ

Autochartist MT4 Plugin

 ອ່ານເພີ່ມ

Autochartist Web App

 ອ່ານເພີ່ມ
 
 

ຄົ້ນພົບ Autochartist MT4 Plugin

ສະແກນຕະຫຼາດທັງໝົດເພື່ອຫາ ໂອກາດການຊື້ຂາຍ

 

 

 

 

ຄົ້ນພົບແອັບເວັບ Autochartist

ເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານການຊື້ຂາຍທີ່ອີງຕາມມູນຄວາມຈິງແລະຂໍ້ມູນໂດຍການຈົດຈື່ການຕັ້ງການຊື້ຂາຍຢ່າງອັດຕະໂນມັດ

 

 

ເຂົ້າໃຊ້ Autochartist

ດາວໂຫລດດຽວນີ້ເພື່ອເລີ່ມຮັບໂອກາດການຊື້ຂາຍຕາມທີ່ພວກມັນເກີດຂຶ້ນ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນບັນຊີ Pepperstone MetaTrader , ເຊິ່ງຈະເປັນບັນຊີເດໂມ* ຫຼື ບັນຊີຈິງກໍ່ໄດ້.

*ເວີຊັນເດໂມແມ່ນຊັກຊ້າ 5 ແທ່ງທຽນ.
ປະສິດທິພາບທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ.