Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

RoboX - ເຄື່ອງຈັກການເທຣດອັດສະລິຍະ

ກະຈາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການຊື້ຂາຍ FX ແລະ CFD. RoboX ໃຊ້ ລະບົບຂັ້ນຕອນວິທີຈຳເພາະ (algorithm ) ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງ ໂປຣໄຟລ໌ການເທຣດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະຖານຂໍ້ມູນ Algo ທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງໂລກ ເພື່ອສ້າງ ແພັກເກັດການເທຣດ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຕົວທ່ານທີ່ສຸດ.

 

 

 ຄຳຕອບ, ຄລິກ... ແລະກໍສຳເລັດ

ມັນງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້. ຕອບແບບສອບຖາມສັ້ນໆ ແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ  ເພື່ອປະເມີນຄວາມອົດທົນແທ້ຈິງດ້ານຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ແລະຄວາມມັກຂອງທ່ານໃນການເທຣດ, ເລືອກແພັກເກັດ ທີ່ອອກແບບແລະສ້າງສຳລັບລູກຄ້າພິເສດ ແລະການຈັດສ່ວນເງິນທີ່ແນະນຳ ແລະ RoboX ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແພັກເກັດຂອງທ່ານ ນັ້ນອັບເດດຕະຫລອດ ດ້ວຍ ຍຸດທະວິທີ ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະປະສິດທິພາບສູງທີ່ສຸດ.

ຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍລະບໍ?

ກະລຸນາ ຄລິກທີ່ນີ້ ເພື່ອລ໊ອກອິນ  RoboX portal.


ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ–

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ support@pepperstone.com ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານເຊື່ອມເຂົ້າກັບ RoboX.

ແມ່ນຫຍັງທີ່ RoboX ເຮັດມາແລ້ວໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ:

ຊື່ແພັກເກັດ: Blue Topaz 624 | Package P/L%: 90.3%


* ຜົນຜ່ານມາບໍ່ບົ່ງບອກເຖິງປະສິດທິພາບການດຳເນີນການໃນອະນາຄົດ


ສະນັ້ນ, ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?

RoboX ແມ່ນເຄື່ອງຈັກການເທຣດອີງຕາມແພັກເກັດຍຸດທະວິທີອັນສະຫຼາດ. RoboX ເຮັດໃຫ້ໂປຣໄຟລ໌ການເທຣດສ່ວນຕົວ ແລະຖານຂໍ້ມູນຍຸດທະວິທີທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງໂລກຂອງ Tradency ນັ້ນສອດຄ່ອງກັນ ເພື່ອໃຫ້ແພັກເກັດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ການຈັດສ່ວນ, ການຈັດການເງິນ. ທຸກໆແພັກເກັດແມ່ນຕັ້ງໂດຍ ລະບົບຂັ້ນຕອນວິທີ algorithm ອີງຕາມ ກົດທີ່ໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວ. ລະບົບຂັ້ນຕອນວິທີ ຫລື algorithm ຈຳເພາະ ຮັກສາ ຍຸດທະວິທີທີ່ມີກຳໄລທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນໃຫ້ລອຍຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ ແພັກເກັດແຕ່ລະອັນຖືກອັບໂຫຼດເປັນໄລຍະໆ ແລະ ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍລະບໍ?

ກະລຸນາ ຄລິກທີ່ນີ້ ເພື່ອລ໊ອກອິນ  RoboX portal.


ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ–

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ support@pepperstone.com ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານເຊື່ອມເຂົ້າກັບ RoboX.


* ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ: Tradency Inc ເປັນເຈົ້າຂອງໂລໂບເອັກ (RoboX) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ BVI ແລະການໃຊ້ງານເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳຫນົດແລະເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸເທິງເວັບໄຊ http://www.tradency.com/ ເປປເປີສະໂຕນ ກຣຸປ ລິມິເຕັດ (“ເປປເປີສະໂຕນ”) ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບແລະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສັນຍານທີ່ຜະລິດຂື້ນຜ່ານທາງການໃຊ້ງານຂອງໂລໂບເອັກ ແລະຜົນລັບຈາກການຊື້ຂາຍພາຍໃຕ້ບັນຊີເປປເປີສະໂຕນ ສັນຍານທີ່ຜະລິດໂດຍໂລໂບເອັກ ພາຍໃຕ້ບັນຊີເປປເປີສະໂຕນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳເປັນຂໍ້ເທັດຈິງ ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ ຫຼືຄຳແນະນຳສ່ວນບຸກຄົນໂດຍເປປເປີສະໂຕນ

**ແຈ້ງການສຳຄັນ: ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງແລະສະໜອງການວິເຄາະແລະຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ນີ້. Pepperstone ໄດ້ມີການກ່າຍຂໍ້ມູນຊ້ຳໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຫລື ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃດໆແລະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເອກະສານຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ,ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນ ຫລື ເປັນຂໍ້ມູນສົມບູນຄົບຖ້ວນ ໄດ້. ຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຕາມລັກສະນະຂອງມັນແລະໄດ້ຖືກຈັດກຽມສຳລັບເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເຖິງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ,ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ຫລື ວິທີການຂອງບຸກຄົນໃດໆ. Pepperstone ໄດ້ແນະນຳລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນການຂໍຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໂດຍລຳພັງກ່ອນຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນ ໃນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວກັບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ,Pepperstone ຂໍເນັ້ນວ່າລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກຜົນຕອບແທນໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ອ່ານຄວນຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫລາຍໆຈຸດບົກຜ່ອງໃນຕົວສຳລັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທັງໝົດເຊິ່ງລະບົບປະຕິບັດການແມ່ນຂື້ນກັບບຸກຄົນທີສາມໃນການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຊີບເວີຂອງ Pepperstone . ການຊື້ຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໂດຍການໃຊ້ໂຊຊ້ຽວແອພພລິເຄຊັ່ນໃນການຊື້ຂາຍ  ຫລື ແອພພລິເຄຊັນການຊື້ຂາຍແບບກັອບປີ້(copy trading ) ອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະແລະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດເຊິ່ງການສູນເສຍເງິນທຶນນັ້ນອາດກາຍຈຳນວນເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າໄດ້. Pepperstone ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຜົນການປະຕິບັດງານຂອງແອພພລິເຄຊັນດັ່ງກ່າວ.