Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

Refer A Friend

ທ່ານມ່ວນກັບປະສົບການການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ໃນ Pepperstone ? ທ່ານຢາກໄດ້ຄ່າຕອບແທນໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວດີແລະຢາກມີຜູ້ອື່ນມາຮ່ວມທ່ານເພື່ອສຳຜັດກັບປະສົບການຄືກັບທ່ານບໍ?

Pepperstone  ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອປະກາດການເປີດໂປຣແກຣມ refer-a-friend  ຂອງພວກເຮົາ,ມີຈຸດປະສົງເພື່ອການຕອບແທນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເພື່ອນ ຫລື ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າມາສຳຜັດກັບການເທຣດໃນ Pepperstone.

ການເຕີບໂຕຂອງ Pepperstone ແມ່ນມາຈາກການແນະນຳລູກຄ້າຕໍ່ໆກັນຂອງບັນດາລູກຄ້າເກົ່າຂອງພວກເຮົາ,ເວລານີ້ໄດ້ເວລາແລ້ວທີ່ຈະສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານຢ່າງຮູ້ບຸນຄຸນ! ຖ້າທ່ານແນະນຳລູກຄ້າໃໝ່ມາທີ່ Pepperstone ແລະລູກຄ້າຜູ້ນັ້ນຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງລາວຈຳນວນຫລາຍກວ່າ AUD $1000 (ຫຼືທຽບເທົ່າ);ພວກເຮົາຈະຝາກເງິນ AUD $100  (ຫຼືທຽບເທົ່າ);ເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍຂອງທ່ານເພື່ອເປັນການຕອບແທນ. ມັນງ່າຍໆພຽງເທົ່ານີ້!

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂປຣໂມຊັ່ນ Refer  A Friendຂອງ Papperstone ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ຝ່າຍຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງ Pepperstone. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ.