Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ອັດຕະໂນມັດ  ດຳເນີນງານໂດຍ  Myfxbook

Pepperstone Group Limited ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກ * ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນການເຂົ້າເຖິງ ລະບົບ AutoTrade  ເຊິ່ງດຳເນີນການໂດຍ Myfxbook. AutoTradeໃຫ້ທ່ານສາມາດກັອບປີ້ການຊື້ຂາຍຈາກລະບົບທີ່ທ່ານເລືອກໃຊ້ໄປຍັງບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍກົງ.

ສ້າງ portfolio ຂອງທ່ານເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຜົນຕອບແທນ ຫລື ຄ່າຈັດການໃດໜຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ,ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໃຊ້ຊອບແວໃດໜຶ່ງເພາະວ່າ  AutoTrade  ຈະເປີດໃຊ້ເຊີບເວີຂອງມັນເອງເຊິ່ງເປັນເຊີບເວີທີ່ອອກແບບມາສະເພາະ.

ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Myfxbook AutoTrade ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີເລີດ ສຳລັບການຊື້ຂາຍແບບ  copy trading?

  • ສິ່ງດັ່ງກ່າວລວມເຖິງລະບົບທີ່ເລືອກມາແລ້ວເຊິ່ງຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ.
  • ລະບົບທີ່ໄດ້ດຳເນີນການຊື້ຂາຍດ້ວຍເງິນຈິງ ບໍ່ແມ່ນເງິນຈຳລອງ.
  • ໃຫ້ສະຖິຕິທີ່ຖືກຕ້ອງແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດວິເຄາະແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການເທຣດຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.
  • ໃຫ້ທ່ານເພີ່ມ ແລະລຶບລະບົບໃດໜຶ່ງໄດ້ທຸກເວລາ,  ໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ.

ບາດກ້າວ 1–ສ້າງບັນຊີຊື້ຂາຍ Pepperstone ຂອງທ່ານ

ລູກຄ້າໃໝ່ຂອງ Pepperstone

ຕື່ມຟອມການລົງທະບຽນບັນຊີຊື້ຂາຍ Pepperstone ທາງອອນໄລນ໌ໃຫ້ສົມບູນ.

 

ລູກຄ້າເກົ່າຂອງ Pepperstone

  • ລົງຊື່ເຂົ້າ  Secure Client Area
  • ຄລິກທີ່ຮ້ອງຂໍບັນຊີໃໝ່
  • ສຳລັບໂບຣກເກີ້ຜູ້ແນະນຳ, ກະລຸນາລະບຸ "Myfxbook AutoTrade":
 

ບາດກ້າວ 2–ເຊື່ອມໂຍງບັນຊີຊື້ຂາຍ Pepperstone ຂອງທ່ານກັບ Myfxbook AutoTrade

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄື ໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ Myfxbook  ແລະເຊື່ອມໂຍງ ບັນຊີຊື້ຂາຍ Pepperstone ຂອງທ່ານກັບ Myfxbook AutoTrade

* ຄຳປະຕິເສດ: ລະບົບ  AutoTrade ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງແລະດຳເນີນການໂດຍ Myfxbook Ltd (“Myfxbook”) ແລະການໃຊ້ລະບົບນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເວບໄຊທ໌  http://www.myfxbook.com/terms. Pepperstone Financial Pty Ltd  (“Pepperstone”) ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະບໍ່ມີການຄວບຄຸມກ່ຽວກັບສັນຍານທີ່ຖຶກສ້າງອອກມາໃນຕະຫລອດການນຳໃຊ້ AutoTrade   ແລະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນຂອງການຊື້ຂາຍ ໃນບັນຊີ Pepperstone. ສັນຍານທີ່ຖືກສ້າງອອກມາໂດຍລະບົບ AutoTrade  ໃນບັນຊີPepperstone ບໍ່ຖືເປັນຄຳແນະນຳທີ່ເທັດຈິງ, ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ ຫລື ຄຳແນະນຳສ່ວນຕົວຈາກ Pepperstone.

**ແຈ້ງການສຳຄັນ: ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສັນຍານໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງແລະສະໜອງການວິເຄາະແລະຂໍ້ມູນຢູ່ທີ່ນີ້. Pepperstone ໄດ້ມີການກ່າຍຂໍ້ມູນຊ້ຳໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ ຫລື ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງໃດໆແລະບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເອກະສານຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ,ເປັນຂໍ້ມູນປະຈຸບັນ ຫລື ເປັນຂໍ້ມູນສົມບູນຄົບຖ້ວນ ໄດ້. ຂໍ້ມູນແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຕາມລັກສະນະຂອງມັນແລະໄດ້ຖືກຈັດກຽມສຳລັບເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາເຖິງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນ,ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ຫລື ວິທີການຂອງບຸກຄົນໃດໆ. Pepperstone ໄດ້ແນະນຳລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃນການຂໍຄຳປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໂດຍລຳພັງກ່ອນຈະພິຈາລະນາການລົງທຶນ ໃນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ກ່ຽວກັບສັນຍານເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ,Pepperstone ຂໍເນັ້ນວ່າລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ບອກຜົນຕອບແທນໃນອະນາຄົດ. 

ຜູ້ອ່ານຄວນຈະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຫລາຍໆຈຸດບົກຜ່ອງໃນຕົວສຳລັບການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີທັງໝົດເຊິ່ງລະບົບປະຕິບັດການແມ່ນຂື້ນກັບບຸກຄົນທີສາມໃນການຄວບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຊີບເວີຂອງ Pepperstone . ການຊື້ຂາຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໂດຍການໃຊ້ໂຊຊ້ຽວແອພພລິເຄຊັ່ນໃນການຊື້ຂາຍ  ຫລື ແອພພລິເຄຊັນການຊື້ຂາຍແບບກັອບປີ້(copy trading ) ອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະແລະເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການຂາດທຶນໂດຍບໍ່ຄາດຄິດເຊິ່ງການສູນເສຍເງິນທຶນນັ້ນອາດກາຍຈຳນວນເງິນຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີຂອງລູກຄ້າໄດ້. Pepperstone ແມ່ນບໍ່ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຜົນການປະຕິບັດງານຂອງແອພພລິເຄຊັນດັ່ງກ່າວ.