Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

MetaTrader 4 Signals

MT4 Signals  ເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍກອັບປີ້ ການດຳເນີນການເທຣດໃນເວລາຕົວຈິງອັດຕະໂນມັດ.

MT4 signals ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ ສຳລັບການກະຈາຍ portfolio ຂອງທ່ານ ແລະຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ໂມເດວ ການເທຣດຕ່າງໆນັ້ນເຮັດວຽກແນວໃດ. ມັນອະນຸຍາດນັກຊື້ຂາຍເຂົ້າເຖິງ ຍຸດທະວິທີການເທຣດ ແລະສັນຍານໄດ້ຫລວງຫຼາຍ ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະວ່ອງໄວ.

Top MetaTrader 4 Trading Signals

ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ:

  • ກະຈາຍການເທຣດຂອງທ່ານກັບຍຸດທະວິທີຫລາກຫຼາຍ. 
  • ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ portfolio ໂດຍການຈ້າງຜູ້ສະໜອງສັນຍານ ທີ່ມີວິທີການແຕກຕ່າງກັນ.
  • ເອົາຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຄວບຄຸມຕິດຕາມແຜນພູມອອກຢ່າງສະໜ່ຳສະເໝີ.
  • ຄ່າທຳນຽມແມ່ນຕ່ຳທີ່ສຸດ (ບາງຄັ້ງແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ) ສຳລັບ MT4 signals. 
  • ບໍ່ຕ້ອງມີວຽກເອກະສານໃດໆ.
  • ທ່ານຮັກສາການຄວບຄຸມບັນຊີຂອງທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະສາມາດເຂົ້າດຳເນີນການໄດ້ໃນທຸກເວລາເພື່ອປິດການເທຣດ, ປ່ຽນແປງການຈັດສ່ວນທຶນໄປຍັງຍຸດທະວິທີ, ປ່ຽນແປງ stop-loss ທີ່ໄດ້ປ້ອນເຂົ້າ ຫລື ຖອນ ຍຸດທະວິທີ (Strategy).

Top Tip

ກັ່ນຕອງໂດຍການຫລຸດຂະໜາດເງິນແທນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ນັກຊື້ຂາຍຫລວງຫຼາຍເຫັນອັນນີ້ເປັນຕົວບົ່ງຊີ້ແຫ່ງຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳຄັນກວ່າ.

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້:

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ MT4 signals ແລະເລືອກ ຜູ້ສະໜອງສັນຍານ (signal), ກະລຸນາ ເບິ່ງໄຟລ໌ PDF ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ການເຂົ້າໃຊ້  MT4 Signals

ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນ ສຳລັບ MT4 Signals ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ມັນຜ່ານບັນຊີ  Pepperstone MetaTrader ຂອງທ່ານ.

 

 

* ເງື່ອນໄຂການໃຫ້ບໍລິການ: ເປປເປີສະໂຕນ ກຣຸປ ລິມິເຕັດ (“ເປປເປີສະໂຕນ”) ບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບແລະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສັນຍານທີ່ຜະລິດຂື້ນຜ່ານທາງການໃຊ້ງານຂອງ MT4 ແລະຜົນລັບຈາກການຊື້ຂາຍພາຍໃຕ້ບັນຊີເປປເປີສະໂຕນ ສັນຍານທີ່ຜະລິດໂດຍ MT4 ພາຍໃຕ້ບັນຊີເປປເປີສະໂຕນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນຂໍ້ເທັດຈິງ ຄຳແນະນຳທົ່ວໄປ ຫຼືຄຳແນະນຳສ່ວນບຸກຄົນໂດຍເປປເປີສະໂຕນ