Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ໂປຣແກຣມ CPA Affiliate Program 

ໂປຣແກຣມ CPA Affiliate program ຂອງ Pepperstone ແມ່ນຖືກອອກແບບຂື້ນມາສຳລັບນັກການຕະຫລາດດີຈິຕອລ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຈຳນວນຄົງທີ່ສຳລັບທຸກໆນັກຊື້ຂາຍທີ່ພວກເຂົາແນະນຳໄປສູ່ Pepperstone.

ໂປຣແກຣມ CPA Affiliate program ອາດແມ່ນສຳລັບທ່ານທຸກຄົນບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກຂຽນ blog,  ຜູ້ເຜີຍແຜ່ເວັບໄຊທ໌ ,ນັກການຕະຫລາດສຳລັບມືຖື,ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການມິເດຍ,ນັກການຕະຫລາດສຳລັບອີເມລ໌,ເຄືອຂ່າຍ affiliate  ຫລື ນັກວິຈານ ສຳລັບໂຊຊ້ຽວມິເດຍຕ່າງໆ.

ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການດຳເນີນວຽກງານການຕະຫລາດຕ່າງໆ ໂປຣແກຣມ Affiliate Program ຂອງ  Pepperstone ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໂປຣໂມຊັ່ນທີ່ສ້າງສັນສຳລັບຫລາຍພື້ນທີ່. ນອກນັ້ນ,ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ທ່ານ ລະບົບຕິດຕາມທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜູ້ແນະນຳສາມາດສ້າງລາຍງານໃນຫລາຍຮູບແບບໄດ້ ເປັນຕົ້ນການລາຍງານຄວາມສ່ຽງຂອງການຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການເຮັດວຽກໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ Pepperstone Affiliates ເປັນໂປຣແກຣມ ອາຟຟລິເອຕລະດັບພຣີເມີ່ຍສຳລັບ ແບຣນ ໂຟຣເຣັກຊ໌ລະດັບພຣີເມີ່ຍ.

ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບ Affiliate Program ຂອງ Pepperstoneກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່ support@pepperstonepartners.com