Live Support Centre

ຄວາມຮ່ວມມື

ໂບຣກເກີ້ຜູ້ແນະນຳ

ໂປຣແກຣມ IB ຂອງ Pepperstone ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບໃນຮູບແບບຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ,ຕໍ່ເນື່ອງຈາກກິດຈະກຳການຊື້ຂາຍຂອງລູກຄ້າໃດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກແນະນຳເຂົ້າມາ Pepperstone.

Pepperstone ເຫັນຄຸນຄ່າທຸລະກິດທີ່ທ່ານແນະນຳແລະພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຕອບແທນການແນະນຳລູກຄ້າຂອງທ່ານດ້ວຍຄ່າຕອບແທນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບທຸກໆການເທຣດທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂດຍລູກຄ້າທີ່ທ່ານໄດ້ແນະນຳເຂົ້າມາ.

ໃນຖານະເປັນ MT4 Broker* ທີ່ໃຫ່ຍສຸດຂອງໂລກ,Pepperston ມີອັດຕາຄອມມີສຊັ່ນ ສຳລັບ IB ທີ່ສູງແລະຍັງໄດ້ໃຫ້ນຶ່ງຂອງເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ສຳລັບ IB ຢູ່ໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ.

ໂປຣແກຣມປະກອບມີ:

  • ໂຄງສ້າງຄ່າຕອບແທນສູງ.
  • ການຕິດຕາມໂດຍໃຊ້ຄຸກກີ້ແການລາຍງານຜ່ານແຜງເວັບຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ທັນສະໄໝ.
  • ຕິດຕາມທຸກໆຄລິກ,ການພີມ,ການດາວໂຫຼດ ແລະການລົງທະບຽນ.
  • ສື່ໃຊ້ໃນວຽກງານການຕະຫລາດເປັນຕົ້ນ ແບນເນີ້,ລິ້ງ ແລະ Widget.
  • ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຈະຈ່າຍເຂົ້າບັນຊີຊື້ຂາຍ  MT4 ໃນທຸກໆເດືອນ.
  • ຜູ້ຈັດການບັນຊີ IB ຈະເປັນຜູ້ຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເປັນປະຈຳ.

ກຳລັງໂຫຼດ

‘ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມແນະນຳ ໂບຣກເກີ້'

 

* ອີງຕາມລາຍງານ Finance Magnates Q3 2016