Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

Standard STP

ປະເພດບັນຊີແບບດັ່ງເດີມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດ ແລະສະພາບຄ່ອງທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນແບບ interbank  ຂອງ Pepperstone ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ.

Standard STP account

ເປີດບັນຊີແບບ Standard 

ປະເພດບັນຊີແບບດັ່ງເດີມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດ ແລະສະພາບຄ່ອງທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນແບບ interbank  ຂອງ Pepperstone ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ.

ປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກການເທຣດກັບ Pepperstone:

  • ເຂົ້າເຖິງສະເປຣດ  ເລີ່ມແຕ່  1.0 pips.
  • ແພລຕຟອມໂ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ທີ່ນິຍົມຂອງໂລກ: MT4
  • ບໍລິສັດອົດສະຕຣາລີທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລຄວບຄຸມ
  • ປະມວນຜົນແບບ STP ແລະສະພາບຄ່ອງ ຈາກ ທະນາຄານ 22
  • ປ້ອງກັນຍອດເຫຼືອຕິດລົບ*, ລະບົບຈັດການຄວາມສ່ຽງອັດຕະໂນມັດ

 

ວິທີຝາກເງິນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້

Flexible Deposit Methods

ຜ່ານບັດເຄດຣິດ

Flexible Deposit Methods

ໂອນລະຫວ່າງໂບຣກເກີ ເຖິງ ໂບຣກເກີ້

Flexible Deposit Methods

ການໂອນລະຫວ່າງທະນາຄານ

Flexible Deposit Methods

Skrill

Flexible Deposit Methods

BPAY

Flexible Deposit Methods

Fasapay

Flexible Deposit Methods

NETELLER

Flexible Deposit Methods

POLI

Flexible Deposit Methods

QIWI WALLET

Flexible Deposit Methods

Union Pay

 

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຝາກເງິນ

 

 

ບັນດາແພລຕຟອມ

Metatrader 4

Metatrader 4  ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງແຜ່ຫລາຍວ່າເປັນແພລຕຟອມການເທຣດ FX  ທີ່ນິຍົມຂອງໂລກ , ເພາະວ່າມັນມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ທີ່ງ່າຍສຳລັບທຸກຄົນ, ມີກຣາຟ ແລະຕົວຊີ້ບອກຫລາຍໆແບບ ແລະພາສາ MQL ທີ່ຮອງຮັບ Expert Advisors.

Download Pepperstone cTrader

Pepperstone cTrader

ແພລຕຟອມ cTrader ຂອງ Pepperstone ແມ່ນແພລຕຟອມການເທຣດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ສະຫລາດທີ່ສຸດທີ່ມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ.

WebTrader

ເປີດໃຊ້  WebTrader

ເຂົ້າເຖິງ ບັນຊີການຊື້ຂາຍ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ຜ່ານແພລຕຟອມ Metatrader 4 ກັບທຸກໆຄອມພີວເຕີ ເຊັ່ນ- Mac, Windows  ຫລື  Linux -  ຫລື ຈາກ ແພລຕຟອມ  Webtrader ຂອງ Pepperstone .

WebTrader ຮອງຮັບສຳລັບ ບັນຊີຈິງ  EDGE.

Download Pepperstone iPhone Trading App

ແອັບການເທຣດ ສຳລັບໂທລະສັບມືຖື

ແອັບການຊື້ຂາຍສຳລັບ ມືຖື ຂອງ Pepperstone ໃຫ້ທ່ານເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Pepperstoneແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຊື້ຂາຍ ຜ່ານ Metatrader 4, ເຊິ່ງງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແລະ  ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເປັນມິດສຳລັບ ອຸປະກອນ ມືຖື.

ເປີດບັນຊີແບບ Standard

ປະເພດບັນຊີແບບດັ່ງເດີມຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດ ແລະສະພາບຄ່ອງທີ່ສູງກວ່າແບບ interbank  ຂອງ Pepperstone ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ.

ປ້ອງກັນຍອດເຫຼືອຕິດລົບ*, ລະບົບຈັດການຄວາມສ່ຽງອັດຕະໂນມັດ
*ການຂາດທຶນອາດເກີນເງິນຝາກໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.  ແພລຕຟອມ MT4 ແລະ cTrader ຂອງ Pepperston ມາພ້ອມກັບລະບົບ Stop-out ອັດຕະໂນມັດ,ແຕ່ວ່າສິ່ງນີ້ບໍ່ຮັບປະກັນເງິນຍອດເຫຼືອຈະບໍ່ມີຄ່າລົບ;ການດຳເນີນຄຳສັ່ງການເທຣດແມ່ນຂື້ນກັບສະພາບຄ່ອງແລະການກຳນົດລາຄາຂອງຕະຫລາດ.