Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ບັນຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ແບບ Raw Spread

ບັນຊີ Razor ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງທີ່ມີຂະໜາດຫລາຍສຸດຂອງໂລກໂດຍກົງພ້ອມດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເທຣດທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ.

ເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງຂອງ Interbank ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ

ບັນຊີ Razor ມີ ໂຄງລ່າງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍສາມາດຮັບປະໂຫຍດຈາກລະດັບລີເວຣເຣຈທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້, ເທຣດເລີ່ມແຕ່ 0.01 lots ແລະລະບົບແບບຂັ້ນຕອນວິທີຂັ້ນສູງຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງການເທຣດ ດ້ວຍການດຳເນີນຄຳສັ່ງທີ່ວ່ອງໄວ.

 

ຄຸນສົມບັດຂອງ ບັນຊີ Razor

ປະເພດຂອງສະເປຣດ

Raw Interbank Direct Pricing

ສະເປຣດ  EURUSD ສະເລ່ຍ

0.0 - 0.8 pips

ຂະໜາດການເທຣດ ຕ່ຳສຸດ/ ສູງສຸດ

0.01 lots / 100 lots

ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ຂອງ

AU$3.5 ຕໍ່ການເທຣດ ຈຳນວນເງິນ 100k 

ລີເວີຣເຣຈ ທີ່ມີໃຫ້

ສູງເຖິງ  500:1

ຈຳນວນເງີນຕ່ຳສຸດໃນການເປີດບັນຊີ

$200 AUD  ຫລື ທຽບເທົ່າ

ບັນຊີຮອງຮັບສະກຸນເງິນຖານ

AUD, USD, JPY, GBP, EUR, CAD,  CHF, NZD, SGD, HKD

ອະນຸຍາດ Scalping

ມີ

ອະຸນຍາດ EAs

ມີ

ອະນຍາດ Hedging

ມີ

ສະກຸນເງິນບັນຊີການເທຣດຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຕໍ່ 0.01 LOTS
(1000 ສະກຸນເງິນຖານ)
ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນຕໍ່ 1 LOT
(100,000 ສະກຸນເງິນຖານ)

ບັນຊີ AUD

ໂດລາອົດສະຕຣາລີ

AUD 0.035

(AUD 0.07 round turn)

AUD 3.50

(AUD 7 round turn)

ບັນຊີ USD

ໂດລາ ສະຫະລັດ

USD 0.037

(USD 0.08 round turn)

USD 3.76

(USD 7.53 round turn)

ບັນຊີ JPY

ເຢນຍີ່ປຸ່ນ

JPY 3

(JPY 6 round turn)

JPY 303

(JPY 607 round turn)

ບັນຊີ EUR

Euro

EUR 0.025

(EUR 0.05 round turn)

EUR 2.61

(EUR 5.23 round turn)

ບັນຊີ GBP

Pound Sterling

GBP 0.02

(GBP 0.05 round turn)

GBP 2.29

(GBP 4.59 round turn)

ບັນຊີ CHF

Swiss Franc

CHF 0.033

(CHF 0.07 round turn)

CHF 3.30

(CHF 6.60 round turn)

ບັນຊີ NZD

ໂດລາ ນີວຊີແລນ

NZD 0.04

(NZD 0.1 round turn)

NZD 4.75

(NZD 9.50 round turn)

ບັນຊີ SGD

ໂດລາ ສິງກະໂປ

SGD 0.045

(SGD 0.09 round turn)

SGD 4.55

(SGD 9.10 round turn)

HKD

ໂດລາ ຮົງກົງ

HKD 0.28

(HKD 0.56 round turn)

HKD 28.17

(HKD 56.34 round turn)

CAD

ໂດລາ ການາດາ

CAD 0.035

(CAD 0.7 round turn)

CAD 3.5

(CAD 7 round turn)

ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ສຳລັບບັນຊີ cTrader Razor 

ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ສຳລັບບັນຊີ cTrader Razor ຕ່າງກັບ ຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ສຳລັບບັນຊີ MT4 Razor  ເຊິ່ງສະແດງລຸ່ມນີ້. ອັດຕາຄອມມິສຊັ່ນໃນ In cTrader ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍ ສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານກຳລັງເທຣດແທນທີ່ຈະແມ່ນສະກຸນເງິນທີ່ຝາກເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານ. ອັດຕາຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ ເທິງ ບັນຊີ cTrader Razor  ແມ່ນ 7 ຫົວໜ່ວຍຂອງສະກຸນເງິນທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບການອ້າງອີງ ໃນສະກຸນເງິນທີ່ທ່ານກຳລັງເທຣດ- ຕົວຢ່າງ  NZDCAD  ຈຳນວນ 1 lot ຈະຄິດຄ່າ ຄອມມີສຊັ່ນ  $7 NZD .

 

 

ວິທີຝາກເງິນທີ່ເລືອກໄດ້

Flexible Deposit Methods

ຜ່ານບັດເຄດຣິດ

Flexible Deposit Methods

ໂອນລະຫວ່າງໂບຣກເກີ ເຖິງ ໂບຣກເກີ້

Flexible Deposit Methods

ການໂອນລະຫວ່າງທະນາຄານ

Flexible Deposit Methods

Skrill

Flexible Deposit Methods

BPAY

Flexible Deposit Methods

Fasapay

Flexible Deposit Methods

NETELLER

Flexible Deposit Methods

POLI

Flexible Deposit Methods

QIWI WALLET

Flexible Deposit Methods

Union Pay

 

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຝາກເງິນ

 

 

ບັນດາແພລຕຟອມ

Metatrader 4

Metatrader 4  ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງແຜ່ຫລາຍວ່າເປັນແພລຕຟອມການເທຣດ FX  ທີ່ນິຍົມຂອງໂລກ , ເພາະວ່າມັນມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ທີ່ງ່າຍສຳລັບທຸກຄົນ, ມີກຣາຟ ແລະຕົວຊີ້ບອກຫລາຍໆແບບ ແລະພາສາ MQL ທີ່ຮອງຮັບ Expert Advisors.

Download Pepperstone cTrader

Pepperstone cTrader

ແພລຕຟອມ cTrader ຂອງ Pepperstone ແມ່ນແພລຕຟອມການເທຣດທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ,ສະຫລາດທີ່ສຸດທີ່ມີໃຫ້ໃນຕະຫລາດ.

WebTrader

ເປີດໃຊ້  WebTrader

ເຂົ້າເຖິງ ບັນຊີການຊື້ຂາຍ ໂຟຣເຣັກຊ໌ ຜ່ານແພລຕຟອມ Metatrader 4 ກັບທຸກໆຄອມພີວເຕີ ເຊັ່ນ- Mac, Windows  ຫລື  Linux -  ຫລື ຈາກ ແພລຕຟອມ  Webtrader ຂອງ Pepperstone .

WebTrader ຮອງຮັບສຳລັບ ບັນຊີຈິງ  EDGE .

Download Pepperstone iPhone Trading App

ແອັບການເທຣດ ສຳລັບໂທລະສັບມືຖື

ແອັບການຊື້ຂາຍສຳລັບ ມືຖື ຂອງ Pepperstone ໃຫ້ທ່ານເທັກໂນໂລຊີການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ Pepperstoneແລະໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີຊື້ຂາຍ ຜ່ານ Metatrader 4, ເຊິ່ງງ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແລະ  ມີໜ້າຈໍຜູ້ໃຊ້ ທີ່ເປັນມິດສຳລັບ ອຸປະກອນ ມືຖື.

 

ລົງທະບຽນດຽວນີ້ສຳລັບບັນຊີ   Razor

ບັນຊີ Razor ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງສະພາບຄ່ອງທີ່ມີຂະໜາດຫລາຍສຸດຂອງໂລກໂດຍກົງພ້ອມດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເທຣດທີ່ລະອຽດຈະແຈ້ງ.