Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ດັດຊະນີ CFDs ຂອງ Pepperstone 

Pepperstone ໄດ້ແນະນຳ CFDs  ທີ່ບໍ່ມີ ການເພີ່ມລາຄາ,ເວລາລໍຖ້າໃນການເທຣດຕ່ຳແລະບໍ່ມີ ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ Dealing Desk  ໂດຍຜ່ານບັນຊີເທິງແພລຕຟອມທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ ຂອງພວກເຮົາ. ລູກຄ້າສາມາດ Buy  ຫລື  Short Sell ດັດຊະນິຕະຫລາດ ຫຸ້ນ 14 ແຫ່ງ, ທັງໝົດບໍ່ມີຄ່າຄອມມິສຊັ່ນ.

Pepperstone Direct Market Access (DMA) CFD's

ເທັກໂນໂລຊີ  CFD ຂອງ Pepperstone

ເທັກໂນໂລຊີ  CFD ຂອງ Pepperstone ໄດ້ຮັບການພັດະນາຂື້ນມາສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ ທີ່ຕ້ອງການ ດຳເນີນຄຳສັ່ງ CFD  ປະລິມານໃຫ່ຍ ດ້ວຍ ຄ່າ ຕ່ຳສຸດ ຂອງ  slippage , ເຮັດໃຫ້ລຸກຄ້າມີປະສົບການເທຣດທີ່ດີທີ່ສຸດ. 

Pepperstone ໃຫ້ທ່ານດຳເນີນຄຳສັ່ງຈາກແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ສະພາບຄ່ອງ ດ້ວຍເວລາການລໍຖ້າຕ່ຳ, ບໍ່ມີ dealing desk ຫລື ການຄວບຄຸມການດຳເນີນຄຳສັ່ງ. Pepperstone ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທົ່ວໂລກ ສຳລັບການພັດທະນາ ແລະນຳໃຊ້ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານ  IT  ທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງໃຊ້ເຂົ້າໃນ ແອພພລິເຄຊັນການເທຣດທີ່ຜູ້ຄົນຕ້ອງການທີ່ສຸດ.

ເໝາະສົມສຳລັບນັກຊື້ຂາຍສະຖາບັນ

ເທັກໂນໂລຊີຂອງພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ການໄຫຼວຽນຂອງການຊື້ຂາຍໃນລະດັບສະຖາບັນ. ສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງທັນທີ,ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາlຈຳນວນຫຼວງຫລາຍທີ່ອາໄສການເທຣດຂະໜາດໃຫ່ຍເທິງຄຳສັ່ງດຽວສາມາດເຊື້ອໝັ້ນໃນຄວາມແຂງແກ່ນແລະຄວາມສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສຳລັບວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງພວກເຮົາ.

ກ່ອນອື່ນໝົດ,ພວກເຮົາຈັດການກັບການຈັບຄູ່ຄຳສັ່ງຊື້ຂາຍທີ່ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສາມາດຍ້າຍ ອໍເດີ້ຣຂະໜາດໃຫ່ຍ ຜ່ານ ລະດັບຕ່າງໆເຂົ້າໄປຍັງ ຕົວຮວບຮວມສະພາບຄ່ອງຂອງພວກເຮົາ (Liquidity Aggregator). 

ຢ່າງທີສອງ,ອໍເດີ້ຄຳສັ່ງ CFD ຂອງລູກຄ້າໄດ້ຖືກດຳເນີນການຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍໃຊ້ “ການດຳເນີນການຄຳສັ່ງຕະຫລາດ ຫລື Market execution’” (ຕົວຢ່າງ, ບໍ່ມີການຣີໂຄຕລາຄາ) ດ້ວຍ ເປີດໃຊ້ງ່ານ  Slippage ທີ່ເປັນຄ່າລົບແລະບວກ (ຕົວຢ່າງ:ບໍ່ມີໂບຣກເກີ້ເຂົ້າມາແຊກແຊງ ໃນການປັບປຸງລາຄາ).

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກ ດັດຊະນີ  CFDs? 

ດັດຊະນີການຊື້ຂາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ ,ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍຍຸດທະວິທີການເທຣດຂອງທ່ານກັບຫລາຍໆຕາສານທີ່ບໍ່ສຳພັນກັນກໍຄືການເອົາປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຕະຫລາດ ທຶນຈາກທົ່ວໂລກ.

ດັດຊະນີຕະຫລາດຫຸ້ນຍັງໃຫ້ທ່ານວິທີການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງສຳລັບຕະຫລາດທຶນທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ ແລະວິທີການໃນການ ຫລຸດ ( ຫລື ເພີ່ມ) ຜົນກະທົບຈາກຄວາມຜັນຜວນຂອງຕະຫລາດຫຸ້ນ.

ພ້ອມດ້ວຍລະດັບລີເວີຣເຣຈທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ແລະການກຳນົດລາຄາໂດຍການເຊື່ອມກັບຜົນການເທຣດຂອງຕະຫລາດຫຸ້ນຕາມເວລາຕົວຈິງ ແລະດ້ວຍດັດຊະນີທີ່ມີຄ່າສະເປຣດຕ່ຳ ຈະມີທ່າແຮງໃນການສ້າງກຳໄລຈາກ ການປ່ຽນແປງທີ່ລະດັບນ້ອຍໆຂອງລາຄາ ໃນຕະຫລາດທົ່ວໂລກ.

CFDs ດັດຊະນີຕະຫລາດຫຸ້ນ  (Stock Index CFDs) ທີ່ນິຍົມ ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ທ່ານນັ້ນລວມມີ  AUS200, US30, HK50, Japan 225 ແລະ GER30 ແລະພ້ອມດັດຊະນີອື່ນໆ ເບິ່ງເພີ່ມ

ຄວາມສ່ຽງການຊື້ຂາຍດັດຊະນີ CFDs ຂອງ:

  • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
  • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
  • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
  • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ຊຸດແພລຕຟອມການເທຣດອີເລັກໂຕຼນິກທີ່ລ້ຳເລີດ

CFDs ຂອງ pepperstone ມີໃຫ້ທ່ານຊື້ຂາຍໄດ້ພາຍໃນ ແພລຕຟອມ MetaTrader 4 ແລະ cTrader client terminals ຂອງ  Pepperstone , ມີຊຸດແພລຕຟອມນີ້ແລ້ວທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈຳເປັນໃຊ້ ບັນຊີການເທຣດແບບຫລາກຫລາຍ ແລະມັນຍັງຊ່ວຍປັບປຸງປະສົບການການຊື້ຂາຍ ທີ່ Pepperstone ໃຫ້ດີຍິ່ງຂື້ນໄປ.

ຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການແລະຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທິມງານບໍລິການລູກຄ້າສຳລັບທຸກໆເຂດເວລາ.

ເຮັດການຊື້ຂາຍດ້ວຍໜຶ່ງບັນຊີໃນຕະຫລາດທົ່ວໂລກ  ສຳຜັດກັບ CFDs ຂອງ pepperstoneທີ່ຫລາກຫລາຍໃນມື້ນີ້.