Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ໂຮສຕິ້ງ VPS

ໂຮສຕິ້ງ VPS (Virtual Private Server) ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຊື້ຂາຍ Forex ເປີດໃຊ້ຍຸດທະສາດແບບຂັ້ນຕອນວິທີອັດຕະໂນມັດ  ຕະຫລອດເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເທິງ  Virtual Machine. ສິ່ງນີ້ສາມາດຊ່ວຍຫລຸດໂອກາດໃນການເກີດຄວາມຂັດຂ້ອງໃນລະບົບຄອມພິວເຕີໃນກໍລະນີທີ່ເທັກໂນໂລຊີ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເກີດການລົ້ມເຫຼວຂື້ນ.

ກະລຸນາເບິ່ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ VPS ທີ່ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານລຸ່ມນີ້:

ForexVPS

ForexVPS.net  ໃຫ້ທ່ານ ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ VPS ທີ່ກຳນົດເອງ ສຳລັບລູກຄ້າ Pepperstone ໂດຍສະເພາະ.

ເຊີບເວີ ຂອງ ForexVPS.net  ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບ Pepperstone ໃນເມືອງ ນີວຢອກ, ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄຳສັ່ງເທຣດທີ່ໄວສຸດໆແລະເວລາລໍຖ້າຕ່ຳ. ຄຸນສົມບັດ SSD ຂອງ VPS ທັງໝົດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍການຄວບຄຸມຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະລະບົບສຳຮອງຂໍ້ມູນພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ງານ.

ເມື່ອໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແລ້ວ  VPS ຂອງທ່ານຈະຈັດກຽມໃຫ້ ທ່ານ Pepperstone Mt4 ທີ່ຕິດຕັ້ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະພ້ອມຈະເທຣດ ເກືອບທັນທີ.

ລູກຄ້າ pepperstone ຈະ ໄດ້ຮັບການຫລຸດລາຄາ 20% ຕະຫອດຊິວິດ ສຳລັບ ພື້ນຖານ+ແພັກເກັດ. (2GB RAM ແລະ 28GB HDD)

ForexVPS

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການບໍລິການຊັ້ນໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການຕິດຕັ້ງ EA ຖ້າຕ້ອງການ ຜ່ານ ການສົນທະນາສົດ ແລະອີເມລ໌ຕະຫລອດ  24 ຊົ່ວໂມງ .

ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ,ພວກເຂົາມີການຮັບປະກັນ 100% ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງເຮັດວຽກຢູ່.*

ລະຫັດຫລຸດລາຄາ: Pepperstone

 

ເຊີບເວີທີ່ເມືອງນີວຢອກ

ເຊີບເວີ NYC ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Pepperstone ເພື່ອສະໜອງ ໂຊລູຊັ່ນເວລາການລໍຖ້າຕ່ຳແລະປັບປ່ຽນໄດ້. ເຊີບເວີ NYC  ຮັບຮູ້ວ່າເພື່ອທີ່ຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດທາງການເທຣຈາກ ຕະຫລາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ວ່ອງໄວໃນປັດຈຸບັນໄດ້ນັ້ນ ນັກຊື້ຂາຍ ໂຟຣເຣັກຊ໌ແມ່ນອາໃສການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂບຣກເກີ້ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍເວລາແຝງ ຫລື ເວລາລໍຖ້າຕ່ຳ ແລະເຊີບເວີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ງານຕະຫລອດ 24x7x365. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວການບໍລິການ NYC ທັງໝົດແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຜ່ານ ອີເມລ໌,ຕົວສະໜັບສະໜູນ, ສົນທະນາສົດ ແລະໂທລະສັບຕະຫລອດ 24x7.

ລູກຄ້າ Pepperstone ສາມາດໃຊ້ລະຫັດຫລຸດລາຄາ “Pepperstone20”ໃນເວລາລົງທະບຽນ ເພື່ອຮັບ ການຫລຸດລາຄາ 20% ສຳລັບແຜນ VPS ໃດນຶ່ງ. 

ສັ່ງຊື້ Pepperstone VPS ທີ່ກຳນົດເອງໄດ້ຂອງທ່ານດຽວນີ້

* ForexVPS ຮັບປະກັນ 100% ສຳລັບເວລາ uptime ໃນຂະນະທີ່ຊົ່ວໂມງເປີດຕະຫລາດ. ກະລຸນາໄປທີ່ www.forexvps.net ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.