Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ໂລຫະມີຄ່າ

ເມື່ອເທຣດກັບ Pepperstone  ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງຄູ່ໂຫລະມີຄ່າ 6 ຄູ່ ລວມເຖິງ ຄຳ,ເງິນ, Platinum ແລະ Palladium ທີ່ເທຣດກັບ USD  ຫລື Euro.

ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປະດັບ, ອຸດສະກຳ ແລະ ເປັນສິນຊັບເຊຟຮາເວນ ໃນຕະຫລາດທີ່ມີຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ—ເຄື່ອງໝາຍພວກນີ້ມັກເຄື່ອນໃນເສັ້ນດ້ວຍວົງຮອບຕະຫລາດແລະເງິນເຟີ້.

Pepperstone - Gold and Silver

ຄຳແລະເງິນ

Pepperstone ໃຫ້ທ່ານໂຫລະມີຄ່າສີ່ປະເພດ ຄືເງິນແລະຄຳ ຜ່ານເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 .

ອ່ານເພີ່ມ
Pepperstone - Platinum and Paladium

Platinum ແລະ Paladium

Pepperstone ສະເໜີໂຫລະປະເພດ platinum ແລະ  palladium ເທິງແພລຕຟອມ MetaTrader4 ແລະ cTraderຂອງພວກເຮົາ.

ອ່ານເພີ່ມ

ໂລຫະມີຄ່າສາມາດເປັນສິນຊັບທີ່ດີຫລາຍເພື່ອກະຈາຍຍຸດທະສາດການເທຣດຂອງທ່ານ; ເນື່ອງຈາກ ຕະຫລາດຂອງຄຳ ,ການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍປະເທດໃດນຶ່ງ  ແຕ່ຖືກຂັບເຄື່ອນຈາກທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດຊື້ ຫລື ຂາຍ ເພື່ອຮັບກຳໄລຈາກ ການຂຶ້ນ ແລະລົງຂອງຕະຫລາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຈ່າຍຄ່າ ຄອມມີສຊັ່ນໃດໆເໝິດ.

Pepperstone  ໃຫ້ທ່ານ ໂລຫະມີຄ່າທັງໝົດ ທີ່ມີລະດັບລີເວີຣອັນດຽວກັນ ກັບ ທີ່ທ່ານພົບໃນຄູ່ສະກຸນເງິນ , ຄ່າສູງເຖິງ   500:1 . ເຄື່ອງໝາຍທັງໝົດມີໃຫ້ທ່ານໃນແພລຕຟອມ  MT4 ແລະ cTrader ,ຄຽງຄູ່ກັນກັບ Webtrader, Android, ອຸປະກອນມືຖື  Apple —ໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຈາກທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຂອງໂລກ.

ປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເທຣດໂລຫະມີຄ່າກັບ Pepperstone:

  • ເຂົ້າເຖິງ ສະເປຣດລະດັບສະຖາບັນ ແລະການດຳເນີນການຊື້ຂາຍ
  • ການຊື້ຂາຍຕ່ຳສຸດມີຂະໜາດ0.10  $/pip
  • ສູງເຖິງ 500: 1
  • ບໍ່ມີຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ  ສຳລັບຄູ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າໃດນຶ່ງ
  • ມີຄວາມສາມາດໃນການ ປ້ອງກັນ (hedge)  ໂພຊີຊັ່ນໃນບັນຊີດຽວ

ຄວາມສ່ຽງການຊື້ຂາຍໂລຫະມີຄ່າ:

  • ການເທຣດທີ່ມີລີເວຣເຣຈເຮັດໃຫ້ທຶນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ທ່ານສາມາດເສຍເງິນທັງໝົດ ຫລື ເສຍເງິນສ່ວນຫລາຍ ຂອງທຶນການເທຣດຂອງທ່ານ ຖ້າຕະຫລາດເຄື່ອນທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບ ເພີຊີຊັນທີ່ເປີດປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ.
  • ການເສຍເງິນຂອງທ່ານອາດເກີນເງິນຝາກຂອງທ່ານ
  • ຜົນກຳໄລຫລືຂາດທຶນທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຮັບປະກັນກຳໄລຫລືຂາດທຶນໃນອະນາຄົດ
  • ຜົນປະໂຫຍດອາກອນ (Tax benefits) (ຖ້າມີ) ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງ ແລະອີງຕາມສະພາບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ