Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ນັກຊື້ຂາຍປະຈຳ ແລະຄູ່ຮ່ວມມືລະດັບສະຖາບັນ

Pepperstone ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລະດັບທີ່ສູງ  ນອກເໜືອຈາກການດຳເນີນການແບບ  EDGE ສຳລັບນັກຊື້ຂາຍປະຈຳຂອງພວກເຮົາ ແລະຄູ່ຮ່ວມມືລະດັບສະຖາບັນ.

Pepperstone - Active Trader

ບໍລິການທີ່ມີ
 

 • ຜູ້ຈັດການທຸລະກິດສຳພັນ (RM)ສ່ວນຕົວ:

  ຜູ້ຈັດການທຸລະກິດສຳພັນ (Rm)ສ່ວນຕົວຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ ແລະເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ສະເໜີວິທີແກ້ໄຊທີ່ເໝາະສົມເພື່ອບັນລຸກເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.
   
 • ການແຍກເກັບບັນຊີຂອງລູກຄ້າ:

  ຮັບປະໂຫຍດຈາກຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີກັບ ທະນາຄານອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອເຮັດບັນສາມຝ່າຍທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.
 • ການເຮັດລາຍງານຂັ້ນສູງ:

  ການລາຍງານທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນຕິດຕາມ ປະລິມານ ,ລາຍງານ ກຳໄລແລະຂາດທຶນ ໃນທ້າຍວັນ ແລະ ທຶນສ່ວນເຈົ້າຂອງໃນແຕ່ລະວັນ
   
 • ບໍລິການໂຮສຕິ້ງ VPS :

  ໂຊລູຊັ່ນ ການໂຮສຕິ້ງ ເພື່ອເປີດໃຊ້ ຍຸດທະສາດ ອັດຕະໂນມັດ ແລະຮັບປະໂຫຍດຈາກ EDGE ທີ່ວ່ອງໄວ.
   
 • ໂຊລູຊັ່ນທີ່ກຳນົດເອງໄດ້:

  ວິທີທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງການເທຣດ, ລວມທັງ API, FX GUI ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແພລຕຟອມບຸກຄົນທີສາມຊັ້ນນຳ.

 

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ support@pepperstone.com ຫຼືຜູ້ຈັດການບັນຊີຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ.