Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ເທັກໂນໂລຊີ Edge

ແວດລ້ອມ  EDGE  ເຊື່ອວ່າເປັນເທັກໂນໂລຊີໃນການບໍລິຫານ portfolio ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະມີປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກສູງສຸດເໝາະສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວ ແລະການມີສະເປຣດທີ່ຕ່ຳ.

EDGE Technology from Pepperstone

EDGE ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ  Pepperstone ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ ລະບົບການເທຣດ Interbank ຜ່ານ MetaTrader 4 – ແພລຕຟອມ ການຊື້ຂາຍ FX ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລະດັບໂລກ.

ວ່ອງໄວ

ມີການປັບປຸງ ຄວາມໄວຂອງການດຳເນີນການຄຳສັ່ງ  ສູງເຖິງ 12 ເທົ່າ, ສາມາດຫລຸດເວລາແຝງຂອງລະບົບໄດ້ສູງເຖິງ 10 ເທົ່າ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໃຍແກ້ວນຳແສງໄປຍັງເຊີບເວີ Interbank ທີ່ ນີວຢອກ. ໜ້າຕ່າງຄຳສັ່ງ One-Click  MT4  ຕົວໃໝ່ ເພື່ອການວາງຄຳສັ່ງເທຣດທີ່ວ່ອງໄວ.

ສະຫຼາດ

ເທັກໂນໂລຊີ Price Improvement (PPI) ຂອງ pepperstone ສາມາດຊ່ວຍນຳຄຳສັ່ງເທຣດ FX  ເພື່ອກວດຫາ ຈຸດຮອທ໌ສະປອດ ຂອງຕະຫລາດ ແລະ ນຳລາຄາທີ່ດີສຸດມາໃຫ້ລູກຄ້າ. ຮັບຂໍ້ມູນຕະຫລາດຢ່າງສົມບູນພ້ອມກັບຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດເທຣດໄດ້ອີກ 57 ຄູ່.  ມີການສະແດງຜົນ Market Depth ຕົວໃໝ່ ໃນ  MT4  ແລະເຮັດໃຫ້ສາມາດ ວິເຄາະສະພາບຄ່ອງແລະລາຍການຄຳສັ່ງຊື້ແລະຂາຍໃນຕະຫລາດ  FX.

ນ້ອຍ

ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ Dark Pool Liquidity ແບບໃໝ່ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບ Interbank ທີ່ໄດ້ຍົກລະດັບແລ້ວ ໝາຍວ່າສະເປຣດ  EDGE ມິຄ່ານ້ອຍ — ຈາກ 0.0 pips*.ສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສະກຸນເງິນທົ່ວໂລກໄດ້ຢ່າງໂປ່ງໃສແລະບໍ່ມີອຸປະສັກສຳລັບນັກຊື້ຂາຍລາຍບຸກຄົນ.

EDGE ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງ  Pepperstone ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ ລະບົບການເທຣດ Interbank ຜ່ານ MetaTrader 4 – ແພລຕຟອມ ການຊື້ຂາຍ FX ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລະດັບໂລກ. ຄຸນສົມບັດອື່ນໆຂອງເທັກໂນໂລຊີ Edge:

 
  • ສະເປຣດຕ່ຳ
  • One Click Trading
  • Dark Pool Liquidity
  • Secure Client Area
  • ເທັກໂນໂລຊີ  Price Improvement
  • 70+ ຕາສານທີ່ຊື້ຂາຍໄດ້

One-click Trading

Pepperstone ໄດ້ຜະລິດເຄື່ອງມືໃໝ່ອອກມາເຊິ່ງສາມາດເຮັດການເທຣດແບບ  One Click Trading  ຜ່ານ MetaTrader 4. “One-Click Trading”ອອກແບບມາເພື່ອນັກຊື້ຂາຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວໃນການເຮັດການຊື້ຂາຍ. ໃນຍຸກຕະຫລາດທາງການເງິນທີ່ມີການຜັນຜວນຄືໃນປະຈຸບັນ ເວລາແຕ່ລະນາທີແມ່ນມີຄ່າສຳລັບນັກຊື້ຂາຍ  ຍ້ອນແນວນັ້ນ, “One-Click Trading” ສາມາດໃຫ້ທ່ານ ເທັກໂນໂລຊີ  EDGE  ເພື່ອຊອກຫາວິທີທີ່ດີສຸດຮັບມືກັບຕະຫລາດທີ່ຜັນຜວນດັ່ງກ່າວ.

 

ສະເປຣດຕ່ຳກວ່າ

ການຮວບຮວມສະພາບຄ່ອງຈາກທະນາຄານຊັ້ນ 1 ຫລາຍແຫ່ງ ເຊິ່ງເລືອກຈາກລາຍຊື່ບັນດາທະນາຄານທີ່ໃຫ່ຍສຸດ ໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Interbank ຂອງພວກເຮົາ ໃນ ນີວຢອກ—Pepperstone ມີເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ສເປຣດຈາກ Interbank ທີ່ນ້ອຍສຸດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເທຣດ.

Lower Spreads

 

ເທັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ

Pepperstone - Superior Technology

EDGE  ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໃຍແກ້ວນຳແສງ 10 ເສັ້ນ ຈາກ ເຊີບເວີຂອງທະນາຄານໄປຍັງ ເຊີບເວີບ MetaTrader Master ຂອງພວກເຮົາ—ເຮັດໃຫ້ສາມາດຫລຸດເວລາແຝງທີ່ເກີດຈາກການເທຣດໄດ້ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ຄຳສັ່ງຖືກຈັບຄູ່ໃນລາຄາທີ່ດີສຸດແລະມີຄວາມຄາດເຄື່ອນນ້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. EDGE ໄດ້ສ້າງຂື້ນມາໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະຖຽນ ປະສົມປະສານກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີທີ່ມີພະລັງໃນການຄຳນວນສູງແລະສາມາດເຮັດການສຳຮອງຂໍ້ມູນໄດ້.

 

 

70+ ຄູ່ທີ່ຊື້ຂາຍໄດ້

EDGE ນຳໃຫ້ທ່ານ  70+ ຄູ່ສະກຸນເງິນ  ແລະມີໜຶ່ງຂອງການເລືອກເພັ້ນການສະເໜີທີ່ນ່າສົນໃຈທີ່ໃຫ່ຍສຸດໃນຕະຫລາດການຊື້ຂາຍ.

Pepperstone - 72 Currency Pairs

Pepperstone ໃຊ້ສະພາບຄ່ອງທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ເພື່ອສະແດງ 70+ ຄູ່ສະກຸນເງິນຜ່ານໜ້າຈໍ ລວມເຖິງ ຄູ່ສະກຸນເງິນທີ່ບໍ່ນິຍົມ ເຊັ່ນ EUR/PLN ແລະ SEK/JPY.

 

Market Depth

Pepperstone - ECN Market Depth

ສາມາດເບິ່ງ  Interbank Market Depth – ວິເຄາະລາຍການຊື້ແລະຂາຍຂອງ  interbank  ເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນການເທຣດ້ວຍຄວາມຮູ້ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ. ເບິ່ງສະພາບຄ່ອງ ແລະເຮັດການຊື້ຂາຍ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.

Depth of Market ແມ່ນຫຍັງ ?

ຄວນມີການພິຈາລະນາ ສະເປຣດ ໃນ  FX  ພ້ອມກັນກັບ depth-of-book. ໃນ  FX,  ຂະໜາດຂອງ  ticket ກວ້າງເທົ່າໃດ , ສະເປຣດກໍຈະຂະຫຍາຍກວ້າງເທົ່ານັ້ນ  . Depth of Market  ຄືການວັດປະລິມານຕາສານໜຶ່ງທີ່ມີເພື່ອໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ຈຸດເວລາໜຶ່ງ. Best Offer (ASK) ແລະ best BID ຈະມີການສະແດງຜົນໃນຕາຕະລາງພ້ອມກັບປະລິມານຕາສານທີ່ມີທີ່ລະດັບລາຄານັ້ນ.

 

Client Area ແບບບໍລິການຕົນເອງ

Pepperstone Client Area ເປັນບ່ອນທີ່ຈັດການບັນຊີການເທຣດ ທີ່ປອດໄພ ສຳລັບລູກຄ້າ EDGE . ອິນເຕີເນັດເກດເວຂອງພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການບັນຊີການເທຣດ FX   ໃນ ແວດລ້ອມ ທີ່ປອດໄພ ເຊິ່ງພວກເຮົານຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຊີ ການໃສ່ລະຫັດ ຊັ້ນຊ໊ອກເກັດປອດໄພ ຫລື ພາສາອັງກິດວ່າ Secure Sockets Layer (SSL)  ຂັ້ນສູງ.

ການຝາກເງິນຜ່ານບັດເຄຣດິດ ແບບທັນທີ,ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າທ່ານຈະສາມາດຝາກເງິນເຂົ້າບັນຊີການເທຣດຂອງທ່ານ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.

ສະພາບຄ່ອງແບບ Dark Pool Liquidity

Pepperstone - Dark Pool Liquidity

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີສູນກາງການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດ ໂຟຣເຣັກຊ໌, ດັ່ງນັ້ນ, ສະພາບຄ່ອງຈະກະຈາຍເປັນຫລາຍໆສ່ວນໄປຕາມລະບົບທະນາຄານ ແລະ Interbank ຕ່າງໆ. Pepperstone EDGE ຈະເປັນຜູ້ທ້ອນໂຮມ ສະພາບຄ່ອງແບບ dark pool ເຫຼົ່ນີ້ແລະຖືກອອກແບບເພື່ອນຳເອົາ depth of market ທີ່ດີທີ່ສຸດສະໜອງໃຫ້ແກ່ ນັກຊື້ຂາຍ FX ລາຍບຸກຄົນ. ຍຸດທະວິທີແບບການບລັອກຄຳສັ່ງ ແລະ ບລັອກປະລິມານການເທຣດຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ດັ່ງເຊັ່ນ  Scalping ສາມາດສົ່ງໄປຍັງຕະຫລາດດ້ວຍປະສິດທິພາບກົນໄກລາຄາ (price efficiency) ສູງສຸດ

 

Price Improvement (PPI) ຂອງ Pepperstone 

ໃນຕະຫລາດທີ່ຜັນຜວນ ແລະເຄື່ອໄຫວວ່ອງໄວ, ລາຄາສາມາດຜັນປ່ຽນຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້. ຖ້າລາຄາເຄື່ອນຈໄປຍັງຈຸດທີ່ດີສຳລັບທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານວາງຄຳສັ່ງການເທຣດ,ເທັກໂນໂລຊີ  PPI ຂອງພວກເຮົາສາມາດເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຢູ່ທີ່ລະດັບລາຄາທີ່ພໍໃຈທີ່ສຸດ.

ບາດກ້າວ 01

ທ່ານວາງການເທຣດ ທີ່ລາຄາຕະຫລາດປະຈຸບັນຜ່ານ ແພລຕຟອມອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ.

 

ບາດກ້າວ 02

ລາຄາຕະຫລາດອາດຈະເຄື່ອນໄປຍັງຈຸດທີ່ທ່ານພໍໃຈ ລະຫວ່າງເວລາທີ່ວາງການເທຣດ ແລະເວລາທີ່ດຳເນີນຄຳສັ່ງການເທຣດ.

 

ບາດກ້າວ 03

ເທັກໂນໂລຊີ Price Improvement  ຂອງພວກເຮົາ ກວດຫາ ລາຄາທີ່ຈຸດຂ່ອນຂ້າງດີ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານລະດັບລາຄາທີ່ດີກວ່າເດີມ. ພວກເຮົາບໍ່ຣີໂຄຕ ລາຄາ—ພວກເຮົາພຽງໃຫ້ລາຄາທີ່ດີກວ່າ.

 

*ຕາມທີ່ໄດ້ເຫັນໃນ www.myfxbook.com