Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ສິນຄ້າທາງການກະສິກຳ

ສິນຄ້າທາງການກະສິກຳແມ່ນສິນຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍສຳລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ, ເນື່ອງຈາກລາຄາສິນຄ້າຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການນຳສົ່ງຊັບສິນທີ່ເປັນວັດຖຸ. ຜູ້ຊື້ຂາຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ມີຜູ້ຈັດສະໜອງ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊື້ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງປົກປ້ອງລາຄາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການນຳສົ່ງສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ ແລະ ລັອກການສະໜອງສິນຄ້າຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ. ເມື່ອຄົບກຳນົດ, ແຕ່ລະ ‘ການຊື້ຂາຍທາງການເງິນ’ ໃຫ້ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນຕໍ່ກັບການນຳສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ບາງບ່ອນໃນໂລກ.

ສະນັ້ນ, ຜູ້ຊື້ຂາຍຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກຫຼັກການພື້ນຖານຂອງສິນຄ້າທາງການກະສິກຳ. ຫຼັກການພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ເພາະວ່າການເຕີບໂຕຂອງໂລກຍັງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງລາຄາສິນຄ້າໃຊ້ສອຍ: ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຜູ້ຄົນຈະສືບຕໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງມີພະລັງງານ ແລະ ອາຫານ.

ກາເຟ:

ກາເຟແມ່ນໜຶ່ງໃນສິນຄ້າເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເພາະວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນເພີດເພີນກັບກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງກາເຟເອັສເປຣໂຊທີ່ດີເລີດ.  ຕົ້ນກາເຟເຕີບໂຕໃນພື້ນທີ່ເຂດຮ້ອນລະຫວ່າງເຂດ Tropics of Cancer ແລະ Capricorn ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີປະລິມານນໍ້າຝົນຫຼາຍ, ອຸນຫະພູມອົບອຸ່ນຕະຫຼອດປີໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 70 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ ແລະ ບໍ່ມີນໍ້າຄ້າງແຂງ. ປັດໃຈດ້ານລະດູການມີອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ກັບລາຄາກາເຟ. ບໍ່ມີຈຸດເວລາສູງສຸດໃນການຜະລິດກາເຟໃນໂລກໃນເວລາໃດໜຶ່ງຂອງປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າການບໍລິໂພກກາເຟຈະຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງເດືອນລະດູຮ້ອນກໍຕາມ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ເດືອນມິຖຸນາ, ກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາ ເປັນເດືອນທີ່ລາຄາກາເຟສູງສຸດ ເນື່ອງຈາກການຢ້ານອາກາດໜາວກະດ້າງໃນຊ່ວງເດືອນລະດຸໜາວໃນເຂດຊີກໃຕ້ຂອງໂລກບ່ອນທີ່ມີການປູກກາເຟ.

ນໍ້າຕານ:

ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ນໍ້າຕານແມ່ນໜຶ່ງໃນສິນຄ້າທີ່ຊື້ຂາຍກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ມີການປູກຕົ້ນອ້ອຍໃນເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຄິ່ງເຂດຮ້ອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກລະຫວ່າງເຂດ Tropics of Cancer ແລະ Capricorn. ຕົ້ນອ້ອຍເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມ ບ່ອນທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍ ແລະ ຕາມມາດ້ວຍລະດູແລ້ງ. ຜູ້ຊື້ຂາຍຄວນຈື່ວ່າ ນໍ້າຕານຍັງຖືກໃຊ້ສຳລັບເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ແລະ ເພາະວ່າການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຜະລິດນໍ້າຕານໃນທົ່ວໂລກຈະຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ໂກໂກ້:

ໂກໂກ້ ຫຼື "ອາຫານຂອງພະເຈົ້າ" ຕາມຄວາມໝາຍພາສາສະເປນ ແມ່ນຊື່ເອີ້ນທົ່ວໄປສຳລັບຜົງທີ່ໄດ້ຈາກແກ່ນໝາກໄມ້ຂອງຕົ້ນໂກໂກ້. ຕົ້ນໂກໂກ້ຕ້ອງການອາກາດຮ້ອນ ແລະ ມີຝົນຫຼາຍເພື່ອເຕີບໂຕໄດ້ດີ. ການປູກແມ່ນຈຳກັດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເສັ້ນສູນສູດບໍ່ເກີນ 20 ອົງສາທາງທິດເໜືອ ຫຼື ທິດໃຕ້. ສີ່ປະເທດຜູ້ຜະລິດໂກໂກ້ລາຍໃຫຍ່ຂອງອາຝຣິກາຕາເວັນຕົກ ຄື ໄອເວີຣີ ໂຄສທ, ການາ, ໄນຈີເຣຍ ແລະ ແຄັມເມີຣູນ ລວມກັນກວມເອົາປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຜົນຜະລິດໂກໂກ້ໃນທົ່ວໂລກ. ລັກສະນະທາງພູມີສາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງຂອງປະເທດຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ເຮັດມຫ້ມັນເປັນຕະຫຼາດທີ່ປ່ຽນແປງງ່າຍທີ່ສຸດ.

ຝ້າຍ:

ຝ້າຍຖືກຄົ້ນພົບເມື່ອຫຼາຍກວ່າ 5000 ປີກ່ອນນີ້ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນສິນຄ້າໃຊ້ສອຍທີ່ມີອິທິພົນກວ່າ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການໃຊ້ທີ່ແຜ່ຫຼາຍຂອງມັນໃນຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ. ຝ້າຍແມ່ນເສັ້ນໃຍທຳມະຊາດທີ່ອ່ອນນຸ້ມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແກ່ນຂອງຕົ້ນຝ້າຍ ເຊິ່ງເປັນພືດທີ່ຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄາຝ້າຍຈິ່ງສູງຫຼາຍ. ຈຸດສູງສຸດໃນລະດູການມັກຈະຢູ່ລຫວ່າງເດືອນມີນາຫາເດືອນກໍລະກົດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈີນແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ຝ້າຍໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ. ອິນເດຍເປັນປະເທດທີສອງ ແລະ ສະຫະລັດຄອງອັນດັບສາມ.

ນໍ້າໝາກກ້ຽງ:

ນໍ້າໝາກກ້ຽງ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ແຈ້ງກວ່າ ນໍ້າໝາກກ້ຽງແຊ່ແຂງ ແມ່ນສິນຄ້າຂ້ອນຂ້າງໃໝ່ໃນຕະຫຼາດສິນຄ້າໃຊ້ສອຍ ເພາະວ່າເປັນເວລາດົນມາແລ້ວ, ນໍ້າໝາກກ້ຽງຖືກບໍລິໂພກເປັນນໍ້າໝາກໄມ້ສົດ ເນື່ອງຈາກອາຍຸນຳໃຊ້ທີ່ຂ້ອນຂ້າງສັ້ນຂອງມັນ. ນັບແຕ່ຊຸມປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາເທົ່ານັ້ນທີ່ອຸດສາຫະກຳເລີ່ມແຊ່ແຂງນໍ້າໝາກກ້ຽງເຂັ້ມຂຸ້ນ. ບຣາຊິນ ແລະ ສະຫະລັດແມ່ນຜູ້ຜະລິດລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ, ແຕ່ລັກສະນະອາກາດສາມາດມີອິດທິພົນໂດຍສະເພາະໃນທັງສອງປະເທດ.

 

ສັນຍາລັກຂະໜາດລັອດສ່ວນຕ່າງທີ່ໃຊ້ຕໍ່ 1 ລັອດການແຈກຢາຍຕໍ່າສຸດແພລັດຟອມວັນທີການຍົກຍອດຕໍ່ໄປເວລາເຊດຊັນ
ຝ້າຍ10,000 lbs2%35 ຄະແນນMT4, cTrader8/2/201909:00-21:15
ນໍ້າຕານ10,000 lbs2%7 ຄະແນນMT4, cTrader25/2/201910:30-20:00
ກາເຟ10,000 lbs2%5 ຄະແນນMT4, cTrader8/2/201911:15-20:30
ໂກໂກ້1 ໂຕນ2%5 ຄະແນນMT4, cTrader8/2/201911:45-20:30
ນໍ້າໝາກກ້ຽງ2,000 lbs2%10 ຄະແນນMT4, cTrader1/3/201915:00-21:00