Live Support Centre

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌

ພາບລວມການຊື້ຂາຍຕາສານ

Pepperstone ມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ກັບປະສົບການການເທຣດໂດຍລວມໆ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເທຣດ ມີລາຄາຕ່ຳລົງແລະ ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນຄຳສັ່ງ ແບບ ECN/DMA ມີລະດັບເໜືອກວ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການ ໃຫ້ທ່ານຊຸດຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມບູນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາ ໃຫ້ທ່ານຫລາຍກວ່າ 70 ຄູ່ການເທຣດ ເຊັ່ນ ຄູ່ສະກຸນເງິນ ,ໂລຫະປະເພດຄຳແລະເງິນ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ເຊັ່ນ ນ້ຳມັນແລະອາຍກ໊າສທຳມະຊາດ ກໍຄື ດັດຊະນີຫລັກໆຫລາຍຕົວເລືອກ ເພື່ອເຮັດການເທຣດຜ່ານ ແພລຕຟອມຫລາຍໆແບບຂອງ Pepperstone

Pepeprstone - Trading Instruments

ການຊື້ຂາຍໂຟຣເຣັກຊ໌:

ເຊິ່ງຄ່າສະເປຣດເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0.0 pips ສຳລັບຄູ່ EURUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPUSD  ແລະຄູ່ສຳຄັນອື່ນໆ—ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທ່ານຈະມີຄວາມສຸກທີ່ໄດ້ຮູ້ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຂາຍທັງໝົດຂອງທ່ານ ຈະຖືກກວ່າ ເມື່ອທ່ານເຮັດການຊື້ຂາຍກັບ pepperstone. ພວກເຮົາຍັງຖືເອົາການດຳເນີນຄຳສັ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະເວລາລໍຖ້າຕ່ຳເປັນສຳຄັນ ພ້ອມດ້ວຍ ລະດັບລີເວີຣເຣຈ ທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ສູງເຖິງ 500:1 ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງການເທຣດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. 

ອ່ານເພີ່ມ  

 

ການຊື້ຂາຍ ດັດຊະນີ CFD

Index CFDs ຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີການເພີ່ມລາຄາ , ເວລາລໍຖ້າຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີການຣີໂຄຕ (requote) ໃນທົ່ວ ດັດຊະນີຕະຫລາດຫຸ້ນ ໃນທົ່ວໂລກທີ່ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ  ສູງເຖິງ  14 ແຫ່ງ. ດັດຊະນີການຊື້ຂາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດໃໝ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ ,ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍຍຸດທະວິທີການເທຣດກໍຄືການເອົາປະໂຫຍດ ຈາກໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນຕະຫລາດ ທຶນຈາກທົ່ວໂລກ.

ອ່ານເພີ່ມ  

 

ໂລຫະມີຄ່າ:

ການຊື້ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ ຄຳ,ເງິນ,ພລາຕິນາມ  ແລະ ພາລາດຽມ ແມ່ນໄດ້ເຮັດຢ່າງງ່າຍດາຍ ນີ້ກໍຕ້ອງຂອບໃຈ Pepperstone ທີ່ໃຫ້ ໂມເດລການກຳນົດລາຄາທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ການດຳເນີນຄຳສັ່ງທີ່ວ່ອງໄວແລະລະດັບລີເວີຣເຣຈ ທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ບໍ່ເສຍຄ່າຄອມມີສຊັ່ນ. ໂລຫະມີຄ່າແມ່ນຊັບສິນມີປະໂຫຍດໃນການກະຈາຍຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງທ່ານ ແລະຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມຊັບສິນແບບ Safe heaven ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕະຫລາດມີການຜັນປ່ຽນ, ທົ່ວໄປແລ້ວຈະຄຽງຄູ່ກັນກັບຮອບວຽນຕະຫຼາດ ແລະເງິນເຟີ້.

ອ່ານເພີ່ມ  

 

ພະລັງງານ:

Pepperstone ໃຫ້ທ່ານສາມາດເທຣດ ໃນຕະຫລາດພະລັງງານ ພ້ອມດ້ວຍລະດັບລີເວີຣເຣຈທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະຂະໜາດການເທຣດທີ່ຕ່ຳສຸດ ແລະບໍ່ເສຍຄ່າຄອມມິສຊັ່ນ. ພວກເຮົາຍັງມີ ຕະຫລາດນ້ຳມັນຫລັກໆຄື: ນຳ້ມັນດິບ ຂອງ West Texas Intermediate ແລະນ້ຳມັນດິບ  Brent. ທັງສອງໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງສອງຜະລິດຕະພັນຊັ້ນນຳເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດ ນ້ຳມັນລະດັບໂລກ. ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ທ່ານສາມາດເທຣດ ອາຍກ໊າສທຳມະຊາດ. ຕາສານ ການເທຣດ ພະລັງງານຂອງພວກເຮົາທັງໝົດມີຂະໜາດການເທຣດຕ່ຳສຸດຈາກ  10c / pip, ສູງເຖິງ 500: 1 ແລະບໍ່ເສຍຄ່າ.

ອ່ານເພີ່ມ  

 

ເງິນ Cryptocurrencies:

Pepperstone ໃຫ້ບໍລິການການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລເງິນ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dash ແລະ Litecoin ຕໍ່ກັບເງິນໂດລາອາເມກາ, ດ້ວຍສັດສ່ວນການລົງທຶນຮອດ 5:1 ໃນທົ່ວລະບົບການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລຂອງພວກເຮົາ. ເງິນດີຈີຕອນ Crytocurrency ມີການເໜັງຕີງໃນຕະຫລາດຫລາຍ ເຊິ່ງນັກເກັງກໍາໄລ Forex ແລະ CFD ສາມາດໄດ້ຮັບປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ເງິນ cryptos ຕົວຈິງ ຫື ມີກະເປົາເງິນ cryptos ປະຈຸບັນ.

ອ່ານເພີ່ມ